Boris Karandassov käynnistämään Etelä-Karjalan metalliverkostoa

Lappeenrannan alueella on laaja metallialan yritysten kirjo. Osa niistä toimii metsäteollisuuden alihankkijoina, osa valmistaa omia tuotteita tai ratkaisuja teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin. Wirma yrityspalveluiden koordinoimassa uudessa hankkeessa ”Metalliverkostosta elinvoimaa” pyritään edistämään metallialan yritysten alueellista yhteistyötä, tutustumista toimialan toisiin yrityksiin sekä sitä kautta uusien liiketoimintayhteyksien luomista.

Wirma yrityspalvelut sai riveihinsä yhden paikallisen osaajan lisää, kun lappeenrantalainen projektipäällikkö Boris Karandassov aloitti työssään Metalliverkostosta elinvoimaa -hankkeen projektipäällikkönä. Karandassov tuntee alueen metallitoimialan hyvin, sillä hän ehti toimia yhdeksän vuotta paikallisessa metalliyrityksessä myyntipäällikkönä ja oli mukana useissa alan projekteissa. Hänellä on kokemusta myös julkisen puolen organisaatiosta.

"Olin viisi vuotta töissä LUT-Yliopistossa tutkimusta avustavissa töissä, joista kaksi vuotta projektipäällikkönä", hän kertoo.

"Siinä ajassa ehti saamaan peruskäsityksen tutkimuspuolesta ja asiantuntijaorganisaatiosta, mistä on hyötyä tässä uudessa työssäni."

Metalliverkostosta elinvoimaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on Jotex Works Oy:n toimitusjohtaja Outi Pikkusilta. Hän on ollut mukana alusta asti jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Verkostoon ollaan paraikaa etsimässä lisää toimijoita. Metallialan yritysten lisäksi verkostoon kuuluu jo esimerkiksi oppilaitoksia ja robotinkehittäjiä.

Verkostoitumis- ja rekrytointialusta

Yhteistyötä pyritään edistämään muun muassa digitaalisen verkostoitumisalustan avulla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä monipuolisen metallitoimialan tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa, jotta saadaan yrityksiin osaavaa työvoimaa.

Karandassov kokee, että juuri paikallisen yhteistyön lisääminen ja parhaiden käytäntöjen sekä onnistumisten jakaminen on koko hankkeen tärkeimpiä tavoitteita.

"Paikallisten toimijoiden verkostoitumisella on paljon annettavaa Etelä-Karjalan yritystoiminnalle."

 "Useat metallialan yritykset ovat jo ennen tätäkin hanketta kuuluneet useisiin alueen yhteenliittymiin – muun muassa energia- ja ympäristöalan yritysverkostoon, Greenreality networkiin, jonka koordinointi on myös kaupungin toimintaa." 

 Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

"Tavoitteena on, että silloin meillä on toiminnassa avoin ja laaja poikkitieteellinen metallialan verkosto, jossa yritykset kehittävät toimintaansa yhdessä", Karandassov kertoo.

"On hienoa päästä mukaan tähän työhön näin projektin alkuvaiheessa", hän lisää.

Parin viikon työkokemuksella Karandassov kiittää uusia työtovereitaan lämpimästä vastaanotosta.

"Paljon tässä on uutta ja opittavaa, mutta ensi tuntuma on, että tämän asiantuntevan porukan kanssa pärjää."

 

Lisätiedot:

Eeva Pihlajaniemi
Yrityspalvelupäällikkö, Wirma yrityspalvelut / Lappeenrannan kaupunki
+358 44 052 3056
eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi


Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Seuraavassa kuvassa ovat rahoittajien logot: 1) EU-lippu ja teksti "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin", 2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo, 3) Maaseutuverkoston logo ja teksti "Maaseutu 2020".