Uudella palvelulla osaajia maakuntaan

Väestöennusteen mukaan Etelä-Karjalan väkiluku vähenee lähivuosikymmeninä. Maakunnan tulee panostaa toimenpiteisiin, jolla saadaan lisää asukkaita maakuntaan.

Etelä-Karjalassa on herätty siihen, että alueen on ryhdyttävä toimiin väkiluvun kasvattamiseksi ja väestörakenteen tasapainottamiseksi. Erityisen tärkeää on osaavan työvoiman saaminen alueelle, ja sitä varten maakunnassa on alkanut uusi, Työlle tekijänsä -niminen, kehittämishanke.

-Tarkoituksena on luoda uusi palvelu tai oikeastaan toimintamalli, jossa yhdistetään työtä tarjoavien ja työtä hakevien, potentiaalisten paluumuuttajien ja maakunnan ulkopuolelta tulevien intressit, selittää hanketta vetävä Katja Kursu Wirma yrityspalveluista.

-Painopisteenä on helpottaa työpaikkojen - ja etenkin piilotyöpaikkojen - löytymisetä tehokkaan toimintamallin avulla.

Toiminta-alueena on koko Etelä-Karjala. Yhteistyötä toteutetaan tiiviisti kuntien, Etelä-Karjalan yrittäjien, oppilaitosten ja TE-palveluiden kanssa, jotta palvelu saadaan toteutettua mahdollisimman kattavasti.

Kohderyhmänä ovat maakuntaan muuttavat työnhakijat ja maakunnan yritykset. Muuttajia haetaan eritoten sosiaalisen median kanavia hyödyntämällä sekä kampanjoin.

Toimintamalli käyttöön kahdessa vuodessa

Teknisesti hanke tarkoittaa sitä, että paikallisille työmarkkinoille luodaan oma alusta, johon kootaan eri toimijoiden olemassa olevat tiedot.

-Samalla aktivoimme yritykset tuomaan esille piilotyöpaikkoja ja pyrimme houkuttelemaan muuttajia asukkaaksi maakuntaan, sanoo Kursu.

-Paraikaa kartoitamme mahdollisia muuttajia sekä potentiaalisia työnantajia ja suunnittelemme digitaalista toimintamallia, josta saadaan myöhemmin käyttöön kohderyhmiä palveleva verkkosivusto.

Palvelu jää kuntien käyttöön myös hankkeen jälkeen ja prosessi halutaan määrittää sellaiseksi, että se sopii myös muuttuviin tarpeisiin.

+++++

  • Työlle tekijänsä -hankkeen aikana 8/2021–6/2023 kehitetään pysyvä toimintamalli, jotta Etelä-Karjalan alueelle takaisin muuttaminen olisi mahdollista ja houkutteleva
  • Hanketta koordinoi Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut, osatoteuttajana on Imatran kaupunki
  • Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osuus on 77 574,00 € ja valtion osuus on 107 126,00 €.

Lisätietoja:

Katja Kursu, projektipäällikkö
Lappeenrannan kaupunki, Wirma yrityspalvelut
puh. 040 634 1377
katja.kursu@lappeenranta.fi


Seuraavassa kuvassa ovat rahoittajien logot: 1) EU-lippu ja teksti "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin", 2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo, 3) Maaseutuverkoston logo ja teksti "Maaseutu 2020".