Vuoden 2021 Suunnittelutalkoot – kumppanuutta elinvoiman kehittämiseksi

Lappeenrannan kaupunki haluaa kuulla yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ja kehittämisideoita siitä, kuinka yritysten ja alueen positiivista kasvua voidaan vahvistaa ja toisaalta purkaa sen tiellä olevia esteitä. Paras tapa edetä on löytää ja viedä eteenpäin kehittämiskohteita yhdessä yritysten kanssa.

- Lappeenrannan kaupunki haluaa rakentaa pohjaa avoimelle ja ratkaisukeskeiselle yhteistyölle alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja kasvun esteiden purkamiseksi, kertoo Eeva Pihlajaniemi, Wirma yrityspalveluiden yrityspalvelupäällikkö. - Koemme että jokaisen panos kehittämisessä on tärkeää.

Asian tiimoilta järjestetään jälleen toimialakohtaiset suunnittelutalkoot, joiden aikana esille nousseita kehittämiskohteita esitellään vuoden 2022 Tammistartti tapahtumassa.

Suunnittelutalkoot on tapahtuma, jossa keskitytään eri toimialojen haasteisiin ja toimialan yritysten huomioihin. Keskustelun kautta pyritään löytämään yhteisiä kehittämisen aihioita, joista voidaan valita seuraavan vuoden suuret kehittämiskokonaisuudet. Tapahtumissa pyritään löytämään asioita joihin kaupunki voi vaikuttaa tai esim. toimia edunvalvojan roolissa Suunnittelutalkoissa on mukana Lappeenrannan kaupungin sekä toimialaa edustavien yritysten puheenvuoroja. Tapahtumissa tavoitellaan avointa keskustelua ja etenkin yrityskentältä tulevia kehittämisehdotuksia.

Tilaisuuksissa käydään läpi ja työstetään esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

 • Mitkä ovat toimialan elinvoimaisuuden edellytykset ja menestystekijät?
 • Mitkä ovat toimialan elinvoimaisuuden esteet ja pullonkaulat?
 • Mitä tulisi kehittää, jotta edellytykset kannattavaan liiketoimintaa säilyvät?
 • Mihin asioihin voidaan paikallisesti vaikuttaa?
 • Millä toimenpiteillä saadaan muutosta aikaan?
 • Mitä teemoja seuraavan vuoden aikana tulisi nostaa esiin?
 • Miten vuoropuhelua julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kesken voisi lisätä ja kehittää?
 • Mihin asioihin Lappeenrannan kaupunki voi vaikuttaa?

Keskustelussa esille nousseista ja priorisoiduista osa-alueista valmistellaan toimenpidekokonaisuudet, joita lähdetään viemään aktiivisesti eteenpäin vuoden 2022 aikana. Nämä kokonaisuudet esitellään Tammistartti -tapahtumassa tammikuussa 2022.

Suunnittelutalkoot ja tammistartti on osa Lappeenrannan kaupungin ja yritysten kumppanuusmallia. Se on tapahtuma, joka kerää yhteen eri toimialojen yrityksiä ja jolla kaupunki haluaa rakentaa pohjaa avoimelle ja ratkaisukeskeiselle yhteistyölle alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Vuoden 2021 Tammistartin materiaalit löytyvät täältä: https://www.wirma.fi/etusivu/tammistartti

***

Tämän syksyn suunnittelutalkoot järjestetään seuraavina päivämäärinä:

 • Rakennusalan toimijat, tiistai 2.11.2021 klo 13.00 - 15.00 (Ilmoittaudu mukaan täällä)
 • Sote-alan toimijat, tiistai 9.11.2021 klo 10.00 - 12.00 (Ilmoittaudu mukaan täällä)
 • Liike-elämän palveluiden toimijat, tiistai 9.11.2021 klo 13.00 - 15.00 (ilmoittaudu mukaan täällä)
 • Teollisuuden toimijat, keskiviikko 10.11.2021 klo 07.45 - 10.15 (ilmoittaudu mukaan täällä)
 • Kauppa-, ravintola-, majoitusalan sekä vapaa-ajan palveluiden yritykset keskiviikko 10.11.2021 klo 14.00 - 16.00 (ilmoittaudu mukaan täällä)