Yritysmyönteinen Lappeenranta tarjoaa elinkeinoelämälle eturivin paikkaa kaupungin kehittämisessä

Lappeenrannan uusi kaupunginvaltuusto aloitti työnsä viime kesänä ja se linjasi ensi töikseen kuluvan valtuustokauden keskeiset palveluiden tuottamisen ja kehittämisen painopisteet. Positiiviset kokemukset ohjelmaperusteisesta kehitystyöstä jatketaan ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa tiivistyy entisestään.

- Strategian tavoitteet on asetettu vuoteen 2037, mutta tämän valtuustokauden sitovat tavoitteet vuoden 2025 loppuun, sanoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

- Yrityksille on tässä työssä tarjolla eturivin paikka; kaupunki arvostaa yrittäjyyttä ja kaikessa toiminnassa kuuntelemme ja haemme yhdessä ratkaisuja elinkeinoelämän kanssa.

Kaupungin visiona on luoda kestäviä menestystarinoita. Tämä tarkoittaa liiketoiminnassa esimerkiksi onnistuneita sukupolvenvaihdoksia, kilpailukykyä lisääviä tuote- ja palveluinnovaatioita sekä lukuisia uusia yrityksiä, jotka kasvavat kohti kansainvälistä menestystä. Kaupungilla on lukuisia palveluja ja toimintoja, joiden kautta vision toteutukseen voidaan vaikuttaa.

Yrittäjyys on avainasemassa kasvun kaupungissa

Kaupunki näkee yrittäjyyden elintärkeässä roolissa, jotta Lappeenranta pystyy vahvistamaan asemansa koko kaakkoisen Suomen veturina. Yritystoimintaa pyritään helpottamaan monin tavoin.

- Kehitämme ja parannamme yritysten tarvitsemia yritys-, hautomo- ja kiihdyttämöpalveluja sekä tontti- ja toimitilaratkaisuja asiakaslähtöisesti, sanoo kaupungin elinvoima ja kaupunkikehitystoimialan johtaja Pasi Leimi.

- Lisäksi tarjoamme yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön, jossa
yritykset menestyvät niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Kaupungin strategia keskittyy niin pito- kuin vetovoimaan. Siihen on kirjattu, että kaupunki houkuttelee aktiivisesti yrittämään, sijoittumaan ja asumaan koko kaupungin alueelle.

- Suunnitelmamme sitovat kaikkia kaupungin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä ja niiden toteutumista valvotaan säännöllisesti ja läpinäkyvästi, Jarva sanoo.

- Mittareina käytetään muun muassa työssäkäyvien ja työpaikkojen määrän seurantaa sekä liikevaihdon kehitystä.

Uutena asiana kaupungin strategiaan otetaan mukaan arvot, joita ovat yhdessä - rohkeasti ja eteenpäin katsoen.

- Kaupungin menestys on riippuvainen elinvoimaisista yrityksistä. Siksi arvoista YHDESSÄ on erityisen tärkeä elinkeinoelämän ja kaupungin yhteisissä ponnisteluissa, Kimmo Jarva kiteyttää.