Ota yhteyttä

Etusivu » Blogit » Skenaarioista, strategioista ja niiden toimeenpanosta

Skenaarioista, strategioista ja niiden toimeenpanosta

Kirjoittanut Markus Lankinen

Onko yrityksesi työkalupakki varusteltu sekä rakennus- että purkuhommiin? Sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.    

Kreikan äänestystulos ei suoraan vaikuta merkittävästi suomalaisiin yrityksiin; kuntarakenne ja julkisen sektorin palvelutuotanto heijastuvat asiakkaidemme ostovoimaan ja siten yrityksiimme. Kuten myös Venäjän ja Ukrainan taas kiihtyvät yhteenotot vaikuttavat nyt ja voivat vaikuttaa vielä pitkään…

Vaikka olemme jo tammikuun loppupuolella, niin uuden vuoden aluksi on hyvä kurkistella tulevaisuuteen sekä lähelle että kauaksi ja arvioida omat toimintasuunnitelmat mahdollisten tulevaisuuden kehityspolkujen kautta.

Lappeenrannan seudulla tämän vuoden erityisen kiinnostavia kysymyksiä ovat kotimaisen kulutuskysynnän elpyminen, vihreä Lappeenranta – yritysten kilpailukyvyn kehitys sekä EU:n elvytyspolitiikan suodattuminen aluekehitykseen sekä investointien käynnistymiseen. Tällä voi olla vaikutusta palvelu- ja kaupan alan sopeutumistarpeiden jatkumiseen, kotimaan matkailijoiden kesäsuunnitelmiin ja yritysten investointisuunnitelmien toimeenpanoon.

Sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. On toissijaista, uskonko itse toiseen kehityspolkuun enemmän kuin toiseen. Liiketoiminnan kannalta oleellista on se, mitä tulee tehdä, jotta omat tavoitteet ovat saavutettavissa kaikissa olosuhteissa: Lappeenrannassa on lyhyen aikaan sisään avautunut useita uusia ravintoloita. Kutistuvan ostovoiman aikana yrityksen strategiassa voidaan ottaa huomioon arkisempia annoksia: tyyliin sisäfileen sijasta broileria. Investoinnit ovat erittäin matalasta korkotasosta huolimatta tiukassa. Velkarahalla tapahtuvan investoinnin sijasta monelle asiakkaalle voi olla houkuttelevampi sitoa itsensä palveluiden ostoon ja siten ulkoistaa investoinnit toiselle. Pitkän aikavälin skenaariotarkastelussa esimerkiksi yrityksen sijaintipaikka, kumppanit ja päämarkkina-alueet tulee vahvistaa siten, että toimintakyky säilyy isojenkin muutosten aikana.

Myös Lappeenranta 2028 – strategiaa on syytä tarkastella kriittisesti. Mielestäni olemme valmiita ottamaan huomioon myös viime keväällä kireämmäksi muuttuneen kansainvälisen ilmapiirin, mikä on näin EU:n ulkorajalla erityisen tärkeä asia. Suunnitelmamme tunnistaa niin kansainvälisen energia- ja ympäristöliiketoiminnan kuin kansainvälisen matkailun kasvupotentiaalin sekä sijoittautumistoimintaan liittyviä riskejä.

Strategisten linjausten lisäksi pohdittavaakin jää: Onko meillä nopeasti reagoivat mittarit ja niiden osalta riittävän hyvä seuranta, jotta eri skenaarioissa toimivien toimenpiteiden sisällöt, ajoitukset ja painotukset voidaan tarvittaessa tarkistaa? Pystymmekö esimerkiksi päivittämään nopeasti koulutustarjontaamme, jos Venäjän vienti ei vedä? Ovatko matkailumarkkinointisuunnitelmat ajan tasalla, vaikka ruplan ostovoima on oleellisesti heikentynyt? Mihin energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittämisessä tulee panostaa, jos öljyn hinta pysyy edullisena vielä pidempään? Toiminnan suunnan ketterään tarkistukseen kannattaa panostaa.

Asiakkaidemme kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yritykset osaavat ennakoida merkittäviä toimintaympäristömuutoksia ainakin julkiseen sektoriin verrattuna hyvin. Esimerkiksi näyttää siltä, että viime vuosikymmenen ajoittain vilkas kuntaliitoskeskustelu ei ole edelleenkään johtamassa toimenpiteisiin. Jos kuntapäättäjämme lykkäävät strategian päivitystä ja toimeenpanoa tyyliin ”…ajatuksissa pyörii, voidaanko naapurikuntien kanssa tehdä yhteistyötä”, on mielestäni ohjaaja päästänyt kädet irti ratista. Skenaarioissa ei löydy nimittäin sellaisia suoria polkuja, joiden mukaan julkisen sektorin toimintaympäristö säilyisi muuttumattomana. Yrityksissä tällainen toimettomuus johtaa nopeasti konkurssiin. Tästä huolimatta toivotan kaikille turvallista matkaa koko vuodeksi!