Ota yhteyttä

Etusivu » Blogit » Yhteistyötä yli rajojen

Yhteistyötä yli rajojen

Kirjoittaja Johanna Väyrynen

Vuosi on alkanut hyvillä mielin, sillä työ yritysten kanssa on innostavaa ja se kantaa pitkälle. Matkailuneuvonnan siirryttyä kaupungille viime vuoden alusta, keskitymme toiminnassamme yrityksen perustajien ja toimivien yritysten neuvontaan sekä liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Viime vuosien luvut osoittavat, että työmme painopiste on jakautunut tasaisesti aloittavien ja toimivien yritysten neuvontatyöhön. Alueemme elinvoimaisuuden luo yritykset ja lisäksi tänne sijoittuneet uudet yritykset. Olemme myös huomanneet että toimivien yritysten uudet liikeideat on nopeampi ja riskittömämpi kaupallistaa verrattuna puhtaalta pöydältä aloittaviin yrityksiin.

Alkuvuosi on ollut neuvontatyössämme vilkkaampaa kuin vuosi sitten
Alkuvuosi on ollut neuvontatyössämme vilkkaampaa kuin vuosi sitten. Talouden piristymisestä kertoo myös Suomen yrittäjien kevään PK-barometrin tulokset ja tekemämme mittava soittokierros lappeenrantalaisiin ja taipalsaarelaisiin yrityksiin. Soittokierroksellamme tavoitetuista yrityksistä yli kolmanneksen liiketoiminta oli kasvanut viimeisen vuoden aikana ja valtaosa asiakkaista ennusti tulevan vuoden olevan parempi. Soittokierroksen tuloksissa ilahdutti myös se, että palveluidemme tunnettuus on lisääntynyt ja palvelumme koetaan hyviksi. Lisäksi saimme asiakkaiksi paljon sukupolvenvaihdosta tai yrityskauppaa harkitsevia yrittäjiä, joille jatkajan löytyminen on tärkeätä myös maakunnan elinvoimaisuuden kannalta.  Opimme myös itse paljon eri toimialojen haasteista ja tarpeista. Wirman tämän vuoden koulutustilaisuuksien ja tapahtumien sisällöt perustuvatkin yritysten toiveisiin. 
 

Toimintaympäristössämme tapahtuu myös paljon mielenkiintoista tällä hetkellä. Pidän Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun Saimian kihlautumista erinomaisena asiana. Myös yliopiston uuden rehtorin Juha-Matti Saksan ajatukset LUTin alueellisesta roolista Ylen haastattelussa oli mainiota kuultavaa.  Uusi rehtori korosti yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen tehtävää, mutta samalla sitä, että yliopiston toiminta pitäisi näkyä myös alueellisena vaikuttavuutena eri tavoin.

Maakuntauudistuksen ympärillä käydään vilkasta keskustelua.  Rakenteita tuleekin ravistella, sillä kannatan toimintamallien uudistamista ja alueellisen päätöksenteon lisäämistä. Uudistukset pitää tehdä kuitenkin asiakas edellä.  Yrittäjät nostavat useasti keskusteluissa esille Lappeenrannan seudun yrityksille suunnattujen palveluiden hajanaisuuden ja roolijaot. On totta, että meitä yrityspalveluiden tuottajia on useita ja toimijoilla on ainakin omasta mielestään selkeät tehtävät ja palvelut yrityksille.

 Rakenteita tuleekin ravistella, sillä kannatan toimintamallien uudistamista ja alueellisen päätöksenteon lisäämistä. Uudistukset pitää tehdä kuitenkin asiakas edellä.

Näen, että yritysten kehittämispalvelut tulisi tuottaa aluetasolla yhdessä.  Paras toimintamalli myös asiakkaalle olisi yhden luukun palvelu, joka palvelisi yritystoiminnan perustajia, toimivia yrityksiä sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden liikeideoita.  Palveluiden tuottaminen yhdessä toisi etuja sekä asiakkaille että seudulle. Hienoa olisi, että palveluiden tuottajat toimisivat samoissa tiloissa ottamatta tässä kantaa organisoitumiseen tai resursseihin. Resurssien osalta on ainaista niukkuutta – mutta jo yhteistyötä tiivistämällä saisimme vaikuttavuutta enemmän ja alueella toimivien asiantuntijoiden osaamista hyödynnettyä paremmin.

Yhteistyötä tiivistämällä saisimme vaikuttavuutta enemmän ja alueella toimivien asiantuntijoiden osaamista hyödynnettyä paremmin.