Neuvonta

Tarjoamme paikallisille yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville maksuttomia perustamis- ja yritysneuvontapalveluita sekä sijoittumispalveluita henkilökohtaisena neuvontana, puhelimitse sekä sähköisesti asiakkaan tarpeesta riippuen. Palvelut keskittyvät asiakkaan ongelman kartoittamiseen, alkuneuvontaan ja sopivimman palvelun tuottajan tai asiantuntijan tunnistamiseen sekä asiakkaan verkottamiseen.

Aloittavien yritysten neuvonnassa tavoitteena on, että Lappeenrannan alueelle syntyy uutta elinvoimaista yritystoimintaa ja sen kautta uusia työpaikkoja. Palveluun kuuluu keskustelu liikeidean toteutuskelpoisuudesta ja neuvontaa liiketoimintasuunnitelman laadintaan liittyen.

Toiminnassa oleville yrityksille annamme neuvontaa ja tukea, etsimme tietoa tarpeesta riippuen. Yrittäjä voi tarvita esim. neuvontaa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen, kehittämishankkeen käynnistämiseen, rahoitukseen, ongelmatilanteeseen, sukupolven- tai omistajanvaihdokseen, toimitila-asioihin tai vaikka viranomaisyhteistyöhön liittyen. Wirma on mukana alueen osaamispohjaisten yritysten aktivoinnissa, joka toteutetaan yhdessä LAB ammattikorkeakoulun yhteydessä olevan Business Mill -yrityshautomon kanssa. Kohderyhmänä ovat yrittäjäksi aikovat ja olemassa olevat yrittäjät. Toiminnan tavoitteena on saada alueelle uutta osaamispohjaista liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Järjestelmällisen aktivointityön avulla pyritään löytämään uusia osaamispohjaisia ja kasvuun tähtääviä liiketoiminta-aihioita, joiden kehittämistä yritystoiminnaksi jatketaan hautomossa.

Suoran yritysasiakasneuvonnan lisäksi teemme myös seudullista kehittämistyötä sekä sijoittumistyötä. Sijoittautumispalvelujen tavoitteena on uusien yritysten sijoittuminen ja uusien työpaikkojen syntyminen Lappeenrannan seudulle. Alueelle sijoittuminen pyritään tekemään yrityksille mahdollisimman houkuttelevaksi.  Sijoittuvaa yritystä autetaan tarpeiden mukaisesti, esim. etsimällä sopivia toimitilavaihtoehtoja, kartoittamalla paikallisia kumppaneita, tunnistamalla potentiaalisia asiakkaita alueelta sekä sparraamalla toiminnan laajentamiseen ja sijoittumiseen liittyvän suunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa.

Osallistumme myös aktiivisesti nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja -koulutukseen alueen oppilaitoksissa. Yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyviä luentoja ja oppitunteja pidetään niin peruskoulun yläasteen oppilaille kuin opistoasteen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille.

Ole meihin yhteydessä

Lähetä viesti tai soita p. (05) 616 3400

Vastaamme puhelimeen arkisin 9 – 16 välisenä aikana.