Tammistartti

Tammistartin 2021 materiaali

Tammistartti on osa Lappeenrannan kaupungin ja yritysten kumppanuusmallia. Se on tapahtuma, joka kerää yhteen eri toimialojen yrityksiä ja jolla kaupunki haluaa rakentaa pohjaa avoimelle ja ratkaisukeskeiselle yhteistyölle alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tämän vuoden tapahtuman aikana 28.1. selvisi, mitä kaupunki lupaa tehdä yritysten hyväksi vuonna 2021.

Esitykset:

Green Leaf Lappeenrannassa -esitys
Jotex Works -esitys

Työpajat:

SOTE
Rakentaminen
Matkailu- ja kauppa
Teollisuus

Sosiaali- ja terveysalaa koskevassa työpajassa huomio kiinnittyi kaupungin ja Eksoten yhteistyöhön ja saumakohtii
Rakentamisen työpajassa käsiteltiin muun muassa kaupunkikeskustan pysäköintiä sekä kivijalkakaupan tarvetta keskustakortteleissa.
Matkailu ja kauppa -osiossa mietitiin esimerkiksi, kuinka pienet yritykset voisivat saada tukea myyntiin.
Teollisuuden osiossa tuotiin esiin muun muassa tontti- ja toimitila-asioihin ja osaavan työvoiman saamiseen liittyviä asioita.