Ota yhteyttä

Etusivu » Korona-apu » Yksinyrittäjän tuki

Haku päättynyt - Yksinyrittäjille 2000 euron toiminta-avustus koronavirustilanteessa
 

Yksinyrittäjien toiminta-avustuksen haku on auki! Lappeenrantaan rekisteröityneet yksinyrittäjät (=yrityksen kotipaikka Lappeenranta) voivat hakea avustusta sivustolle tulevan linkin kautta. Edellytyksenä on voimassa oleva YEL-vakuutus tai selvitys vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulosta tai laskutuksesta. 

Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kk:n ajanjaksolla. 

Hakijan tulee myös kyetä osoittamaan kannattavan yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 alkaen kirjanpidon tositteilla tai tiliotteella. Yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen = myyntituotot laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samana edellisen 12 kk:n ajan.Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen kertyneisiin kustannuksiin. Kertaluonteisen 2000 euron kuntatuen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. 

Hakemuksen jouhevan täyttämisen vuoksi varaathan seuraavat liitteet valmiiksi:

 • Tilinpäätös 2019 /viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Kirjanpidon tositteita/tiliote vuoden alusta hakemushetkeen 
 • Verovelkatodistus (tulostettavissa OmaVero-palvelusta)

Avustuksen myöntämisen perusteet:

 

 • Päätoiminen yksinyrittäjä: Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Kannattava toiminta: Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä tai ulosoton hyväksymä suunnitelma velkojen maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
   
 • Merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne: Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
   
 • De minimis -tuki:  tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EUjäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

Kysymyksiä ja vastauksia:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Lue valtioneuvoston asetus kokonaisuudessaan täältä.

Muutoksenhaku:

Päätöksiin voi hakea muutosta täältä.