Lappeenranta-yrityslisä

Lappeenrannan kaupungin työllisyyspoliittisiin määrärahoihin vuodelle 2024 on varattu n. 50 000 € yrityslisäkokeiluun. Yrityslisän tavoitteena on vahvistaa työttömän työnhakijan työelämään siirtymistä ja ehkäistä yhteiskunnallisesti merkittävää työttömyyttä.

Yrityslisä on harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen erillispalkkio yrityksille siitä, että yritys työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön. Yrityslisää tullaan kehittämään yritysten ja toimijoiden kanssa yhteistyössä saatujen kokemusten pohjalta.

Yrityslisän myöntämiskriteerit

 • Yrityksen tulee toimia Suomessa (suomalainen y-tunnus) Lappeenrannassa
 • Palkkion voi saada yritys, jolla ei ole esteitä työllistämiselle (esim. lomautus)
 • Yrityksen tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, niin tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • Työllistettävän tulee olla lappeenrantalainen (kotikunta Lappeenranta) alle 30-vuotias työtön työnhakija tai noin vuoden työttömänä ollut työtön työnhakija (TE -palveluiden asiakas)
 • Työsuhteen tulee olla vähintään 26 täyttä työviikkoa, jos työllistettävän työllistämiseen ei ole myönnetty palkkatukea
 • Työsuhteen oltava vähintään 35 täyttä työviikkoa, jos työllistettävän työllistämiseen on myönnetty palkkatukea
 • Viikkotyöaika oltava vähintään 18h/vk
 • Työtön työnhakija voi olla osakkaana (osaomistaja) työllistävässä yrityksessä

Jos kiinnostuit yrityslisästä toimi näin

 • Yritys palkkaa työntekijän, joko ottamalla yhteyttä TE- palveluiden työnantaja- ja yrityspalveluun p. 0295 042 001 tai oman rekrytoinnin kautta
  • rekrytoinnissa TE –palveluiden kautta, palkkatukioikeus tarkistetaan yrityksen pyynnöstä
  • rekrytoinnissa ilman TE –palveluiden apua, työntekijällä voi olla tieto hänen palkkatukioikeudesta tai sen voi tarkistaa TE –palveluista
 • Kun työsopimus on työntekijän kanssa tehty, yritys voi hakea Lappeenranta yrityslisää täyttämällä sähköisen hakulomakkeen, jonka liitteeksi tulee myös laittaa suostumuslomake yhteistyöhön Lappeenrannan kaupungin kanssa
 • Yrityslisä tulee hakea työsuhteen alkaessa, mutta sitä voidaan myöntää myös jälkikäteen samana vuonna alkaneisiin työsuhteisiin 
 • Hakulomakkeeseen liitetään sähköisesti työntekijän työsopimus sekä palkattavan työntekijän suostumus yrityslisän vaikuttavuuden seurantaan
 • Kaupunki tekee päätöksen yrityksen hyväksymisestä yrityslisän piiriin ja lähettää päätöksen yritykselle tiedoksi
 • Kun 26/35 täyttä työviikkoa ja muut yrityslisän kriteerit ova täyttyneet, yritys laskuttaa kaupunkia sovitun summan 1500/2000€. Laskutusohje löytyy liitteestä.
 • Laskun liitteeksi lisätään työtodistus tai selvitys työssäolosta kalenteriviikoittain. 

Maksatuksen kriteerit

 • Palkkion suuruus on 1500€ / palkattava työtön työnhakija, kun työsuhde on vähintään 26 täyttä työviikkoa ja jos työllistettävän työllistämiseen ei saada palkkatukea
 • Palkkion suuruus on 2000€ / palkattava työtön työnhakija, kun työsuhde on vähintään 35 täyttä työviikkoa ja jos työllistettävän palkkaamiseen on haettu palkkatukea
 • Palkkio maksetaan kertakorvauksena hakemuksessa esitetylle tilille vain kerran samasta työllistettävästä, mutta yritys voi saada yrityslisän useasta samanaikaisesti palkkaamastaan, kriteerit täyttävästä työllistetystä
 • Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista työsuhteessa tulee välittömästi ilmoittaa Lappeenrannan kaupungille.
 • Mikäli työsuhde ei kestä 26/35 täyttä työviikkoa palkkio maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta henkilölle on maksettu palkkaa (12€/arkipäivä)

Kuntien tarjoama tuki yrityksille katsotaan yritysten julkiseksi tueksi ja on siten EU de minimis asetuksen alaista tukea. Yrityslisä on tulkittavissa ”vähämerkitykselliseksi tueksi”, mutta työllistäjän on otettava yrityslisä huomioon julkista tukea seuratessaan.

Tilaa uutiskirje

Vinkkaamme Wirman kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä Lappeenrannan seudun hyödyllisistä koulutuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista teemoista.

Tutustu Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden tieto- ja rekisteriselosteeseen tästä ja evästekäytäntöihin tästä.