Ota yhteyttä

Etusivu » Palvelut » Aloittavat yritykset » Yleistietoa yrityksen perustajalle » Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen liikeideaasi käsittelevä asiakirja. Se kuvaa idean käytännön toteutuksen sekä yrityksen toimintaympäristön, käytännöt ja tavoitteet. Liiketoimintasuunnitelma sisältää tietoja ja laskelmia talousarvioista ja rahoituslaskelmista. Lisäksi se kuvaa tuotteen/palvelun kohderyhmiä, kilpailutilannetta markkinoilla, yrittäjän/yrittäjien koulutusta ja ammattitaitoa sekä yrityksen markkinointisuunnitelmia. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan myös yrityksen tuottavuutta ja liiketoiminnan käynnistämiseen tarvittavaa rahoitusta.

Pohja ja ohjeet liiketoimintasuunnitelman laatimiseen löytyvät täältä ja opasvideot alta.

Liiketoimintasuunnitelmaa kirjoittaessa on oltava realistinen myös yrityksen perustamiseen liittyvistä riskeistä (rahoituksen järjestäminen, mahdollinen tiedon ja/tai taidon puute, tietämättömyys laeista, verotuksesta, sopimuksista jne.). Vaikka kyseessä on suunnitelma, sen avulla arvioidaan ja lasketaan liikeideasi tuottavuus.

Näiden kysymyksien avulla voit arvioida tuotettasi/ideaasi:

 • Miksi asiakkaiden pitäisi valita kilpailevien tuotteiden sijasta juuri sinun tuotteesi?
 • Miten asiakkaat löytävät/saavat tietoa tuotteistasi/palveluistasi?
 • Ovatko asiakkaasi valmiita maksamaan riittävän korkean hinnan tuotteestasi?
 • Voitko myydä tuotteitasi ja/tai palvelujasi asiakkaille etukäteen? Näin voit toteuttaa oman markkinatutkimuksesi.
 • Miten paljon sinun on myytävä, jotta yrityksesi on tuottava?

Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla pitkä. Yrittäjän on suunniteltava sen laajuus ja kohdentuminen omien tarpeidensa mukaan. Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyviä asioita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Toiminta-ajatus ja liikeidea:  Mitä varten yritys on perustettu?  Mitä aiot myydä? Kenelle aiot myydä tuotetta/palvelua? Miten aiot myydä sitä?Tarkastele liikeideaasi perinpohjaisesti laatimalla SWOT-analyysi, jossa pohdit ideasi vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.
 • Visiot ja tavoitteet: Yrityksen ja yrittäjän pitkän tähtäimen suunnittelu. Tavoitteiden määrittäminen asiakkaiden, tuotteiden ja/tai palveluiden mukaan. Millainen haluat yrityksesi olevan viiden vuoden päästä?
 • Yrittäjän vahvuudet ja asiantuntemus:  Mitkä luonteenpiirteesi ja kokemuksesi osa-alueet tukevat yrittäjäksi ryhtymistä? Mitä työtä olet tehnyt ja missä, mitä olet opiskellut, millainen olet luonteeltasi... Soveltuvuudessa on kyse osaamisesta, kokemuksesta, vahvuuksista, yritystoimintaa koskevasta tietämyksestä ja verkostoista.
 • Liiketoimintaympäristö: Millainen toimintaympäristö on yleisesti ottaen? Entä millainen se on valitsemallasi alalla? Miten paljon markkinoilla on kilpailua? Liittyykö liikeideaasi tekijöitä, jotka auttavat sinua erottumaan kilpailijoista positiivisessa mielessä?
 • Markkinointi ja myynti: Miten asiakkaasi löytävät sinut? Miten vakuutat asiakkaasi siitä, että tuotteesi on parempi kuin kilpailijoiden tuotteet? Miten hoidat suhteet mediaan? Mitkä ovat sidosryhmiäsi? Kuvaile yrityksesi markkinointimateriaalit, myynnin organisointi, asiakkaiden tunnistus jne.
 • Tuotanto ja tuotekehitys: Tuotantojärjestely, laitteet, logistiikka (toimitus), toimistotyö, hallinnolliset tehtävät jne.
 • Henkilöstö:  Millaista henkilöstä yrityksesi tarvitsee? Rekrytointi, motivointi, palkat jne.
 • Taloudelliset laskelmat: Mihin tarvitset rahaa ja miten paljon? Mitkä ovat yritystoimintasi kustannukset? Miten myynti muodostuu? Miten rahavarat kattavat vuotuiset kulut? Miten paljon rahaa ansaitset yrittäjänä vuosittain?
 • Riskien arviointi: Omaisuusriskit, henkilökohtaiset riskit, tuotteeseen liittyvät vastuuriskit, muut riskit. On aina mahdollista, ettei kaikki suju suunnitelmien mukaan. Siksi on tärkeää arvioida mahdolliset riskit: liiketoiminnan riskit, omaisuusriskit, henkilökohtaiset riskit, tuotteeseen liittyvät vastuuriskit jne.
 • Aineettomat oikeudet

Liiketoimintasuunnitelmaa voidaan käyttää neuvotteluissa esimerkiksi sijoittajien, liikekumppaneiden tai tavarantoimittajien kanssa. Suunnitelma-asiakirjaa tarvitaan haettaessa starttirahaa työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto) tai yritystukea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Laskelmat

Yrityksen liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää laskelmat yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvistä sijoitus- ja muista kuluista. Yrittäjän on myös tehtävä laskelmat yrityksen säännöllisistä kustannuksista: palkkakulut, vuokra, markkinointi, puhelinlaskut, toimistotarvikkeet, vakuutus, tuotantokustannukset ja muut merkittävät menoerät, jotka säännöllisten tuottojen tulisi kattaa. Liiketoimintasuunnitelmassa on myös oltava tuottavuuslaskelmat tuotteiden tai palveluiden hinnoittelumalleista, joilla saadaan katettua toiminnan kustannukset.

Talouslaskelmapohja helpottaa välttämättömien laskelmien tekemisessä. Yritystoiminnan suunnittelu -osiossa Yritystulkin sivuilla on ohjeita laskelmien tekemiseen. Alta löydät opasvideot laskelmataulukon täyttämiseen.

Aluksi sinun on laskettava, paljonko rahoitusta yrityksesi vaatii. Taloudellinen suunnittelu alkaa rahoitustarpeiden arvioinnilla.  Rahoitustarpeiden selvittämiseksi sinun on arvioitava yrityksesi tarpeet: toimitilat (millaiset ja miten suuret toimitilat tarvitset, onko remontointi tarpeen jne.), laitteistot ja varusteet (koneet, kalusteet, varasto jne.), markkinointisijoitukset (logo, verkkosivut jne.), kehityssijoitukset ja mahdolliset muut sijoitukset.

Kun tarpeet on selvitetty, rahoituksen suunnittelu voidaan aloittaa. Rahoituksen (lue lisää rahoituksesta täältä) suunnitteluun tarvitset luettelon pitkäaikaisista lainoista, yritystuista, arvonlisäveroilmoituksista ja omasta rahoituksesta. Uusi yritys voi parantaa maksukykyään pyytämällä vapautusta lainaerien maksusta vuoden ajaksi. Lisäksi Finnvera tarjoaa rahoitusta uusille yrityksille. Arvonlisäveron palautukset tulevat verrattain nopeasti. ELY-keskuksen maksuissa taas voi kestää pidempään. On myös kannattavaa arvioida väliaikaisen rahoituksen tarve.

Seuraavaksi on sinun laskettava yrityksesi arvioitu liikevaihto. Arvioi ensin myynti, ostokustannukset ja bruttokate, joiden perusteella voit muodostaa liikevaihtoennusteen. 

Sinun on arvioitava myös liiketoimintakustannukset. Jotta saat selvitettyä, paljonko yrityksesi toiminta maksaa, sinun on arvioitava mm. seuraavat kustannukset: lainanmaksuerät, palkat ja sivukulut, vakuutusmaksut, toimitilojen kustannukset, koneet ja laitteet, matkakulut, markkinointikustannukset, hallintopalvelut jne. 

Lopuksi sinun on tehtävä kannattavuuslaskelma selvittääksesi, riittääkö yrityksesi bruttokate kulujen kattamiseen.