Ota yhteyttä

Lupa-asiat

Toiminta eräillä toimialoilla on Suomen lain mukaan luvanvaraista. Lupia myöntävät kuntien ja kaupunkien viranomaiset, aluehallintovirastot sekä ministeriöt, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muut lupaviranomaiset. Ennen yritystoiminnan aloittamista on aina tärkeää tarkistaa, tarvitaanko toimintaan erityinen lupa tai ilmoitus ja mitä muuta alan elinkeinonharjoittajalta vaaditaan. Toiminta esimerkiksi seuraaviin liittyvillä toimialoilla voi olla luvanvaraista:

 • ajoneuvot ja liikenne
 • alkoholi ja tupakka
 • elintarvikkeet
 • eläimet
 • hius- ja kauneudenhoitoala
 • kasvit, lannoitteet ja rehut
 • kemikaalit
 • kiinteistöt, rakentaminen ja urakointi
 • maa-aines ja maaperä
 • matkailu, ravintolat ja vapaa-aika
 • raha ja omaisuus
 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • turvallisuus
 • viestintä.

Yksityiskohtainen ja ajantasainen luettelo luvanvaraisista toimialoista on saatavilla Yritys-Suomen verkkosivuilla. Yritys-Suomen verkkosivuilla on lisäksi ajantasaista tietoa seuraavista asioista:

 • Mitä lupia tai ilmoituksia eri toimialoilla vaaditaan?
 • Mille lupaviranomaisille hakemukset lähetetään?
 • Liittyykö lupiin maksuja tai määräaikoja?
 • Miten viranomaisiin voi olla yhteydessä sähköisesti?
 • Mitä lakeja ja määräyksiä toimialaan sovelletaan?
 • Mistä voi saada neuvontaa ja lisätietoja?

Luvat

Tietoja esimerkiksi yrittäjän oleskeluluvista on Infopankin sivuilla.

EU-/ETA-alueen ulkopuolelta muuttavat tarvitsevat oleskeluluvan voidakseen työskennellä tai harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa. EU-/ETA-kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa Suomessa paikallispoliisilla jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta. EU-maiden kansalaisten, jotka aikovat työn tai elinkeinonharjoittamisen vuoksi jäädä Suomeen yli kolmeksi kuukaudeksi, täytyy rekisteröidä oleskelunsa kotipaikkakuntansa poliisilaitoksella ja sen jälkeen rekisteröityä maistraattiin. Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin kansalaisten on rekisteröidyttävä maistraatissa, jos oleskelu kestää yli kuusi kuukautta.

Lisätietoja ulkomaalaisluvista on Suomen poliisin verkkosivuilla.

Jos henkilön vakinainen asuinpaikka tai kotipaikka on ETA-alueen ulkopuolella, saatetaan tarvita Patentti- ja rekisterihallituksen lupa yrityksen perustamiseen tai yrityksen johtotehtävissä toimimiseen. Lisätietoja luvista ulkomailla asuville on Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla.