Ota yhteyttä

Etusivu » Palvelut » Aloittavat yritykset » Yleistietoa yrityksen perustajalle » Oma liikeidea? Ostaisinko Yrityksen?

Oma liikeidea? Ostaisinko Yrityksen?

Yrittäminen on mahdollista useilla eri tavoilla. Koska saatavilla on runsaasti toimiviksi havaittuja ideoita, ei aina ole tarpeen keksiä uutta – voit yhtä hyvin ottaa yhden olemassa olevista ideoista ja muokata sitä omiin tarpeisiisi. Jos sinulla on oma idea, visio tai täysin uudenlainen idea, sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittää siitä toimiva ratkaisu, sillä sinä olet ideasi paras asiantuntija. Muitakin vaihtoehtoja on kuitenkin olemassa.

Täysin uusi liikeidea / olemassa oleva liikeidea

Yritys voidaan perustaa täysin uuden idean, tuotteen tai palvelun ympärille. Verrattuna olemassa olevan liikeidean käyttöön tämä vaihtoehto on haastavampi ja sisältää riskejä. Tyypillinen tapa perustaa yritys on käyttää olemassa olevaa liikeideaa, mutta muokata sitä uudella tavalla tai kohdentaa se aiemmasta poikkeavalle markkina-alueelle.

Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostamiseen sisältyy aina riskejä, mutta se tarjoaa mahdollisuuden käynnistää yritystoiminta välittömästi. Olemassa olevalla yrityksellä on jo valmiiksi asiakkaita ja myyntiä. Voit ostaa joko kokonaisen yrityksen tai osan siitä tai sen liiketoiminnoista. Jos esimerkiksi harkitset ravintolan perustamista, toiminnassa olevan ravintolan ostaminen on helpompaa kuin kaikkien, välillä hankalasti saatavien lupien hankkiminen ravintolakiinteistöä ja -toimintaa varten.

1) Kokonaisen yrityksen ostaminen

Mikäli haluat ostaa kokonaisen yrityksen, sinun on löydettävä luotettava tapa määrittää yrityksen arvo (liiketoimintojen arvo).  Yritys-Suomen mukaan tavallisin tapa on laskea lopetusarvo. Samassa yhteydessä todetaan myös, että oikea kauppahinta on se, jolla kauppa syntyy. Pk-yrityksissä hinta on lähes aina kompromissi myyjän ja ostajan odotusten välillä.

Lue lisää omaisuusarvon laskennasta täältä ja tuottoarvon laskennasta täältä.

2) Yrityksen tai liiketoimintojen osan ostaminen

Kokonaisen yrityksen ostamisen sijaan voit ostaa osan yrityksestä tai sen liiketoiminnoista (liiketoimintakauppa). Tämän etuna on, että hankinta kohdistuu tiettyyn valikoituun osaan yrityksestä (ja esim. asiakaskunnasta), mutta kaikki vanhat verovastuut ja muut mahdolliset riskit jäävät myyvälle yritykselle.

Tehdessäsi päätöstä yritystoiminnan aloitustavasta on usein suositeltavaa pyytää asiantuntijoita laskemaan ja arvioimaan liiketoimintaan/yritysostoon liittyviä riskejä ja taloudellisia tekijöitä. Taloushallinnon ammattilaiset, kuten kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja yrityskauppakonsultit, voivat kertoa sinulle yrityksen toiminnan tuottavuudesta ja sen kirjanpidon luotettavuudesta. Lakiasiantuntijaa on hyvä konsultoida ennen sopimusten tai muiden yrityskauppaan liittyvien asiakirjojen allekirjoittamista.

Lue lisää yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta täältä

Franchising

Franchising on tapa aloittaa yritys osana ketjua hyödyntämällä testattua konseptia. Käytännössä yrittäjä maksaa valmiin konseptin käytöstä sekä materiaaleista ja tuesta franchising-oikeuksien myyjälle.

Franchising-järjestely on siis yhteistyömalli kahden yrityksen välillä. Se tarkoittaa pitkäaikaista yhteistyötä ja yhteistyösopimuksen muodostamista kahden itsenäisen yrityksen välille. Franchising-oikeuksien myyjä myöntää sopimuskauden kestävän oikeuden käyttää kehittämäänsä konseptia korvausta vastaan. Idean käyttämisestä peritään siis maksu ja liiketoimintaan liittyy ehtoja. Perusperiaatteena franchising-yrityksessä on, että oikeuksien myyjä voi toisintaa ideaa eli perustaa useita yrityksiä saman idean pohjalta. Yleensä franchising-oikeuksien myyjä tarjoaa yrittäjälle koulutusta, tietoa ja apua (sopimuksia, apua sopivan toimitilan löytämiseen jne.) franchising-yrityksen perustamisvaiheessa. Franchising-oikeuksien myyjä ei kuitenkaan yleensä tarjoa taloudellista tukea yrittäjälle.

Osa-aikainen yrittäjyys

Osa-aikainen yrittäjyys on hyvä tapa päästä alkuun, jos et ole varma yrityksesi tuottavuudesta. Se tarjoaa mahdollisuuden testata yrityksesi potentiaalia ottamatta täyttä taloudellista riskiä yrittäjyydestä.

Osa-aikainen yrittäjyys viittaa tilanteeseen, jossa yrittäjä saa toimeentulonsa muutoin kuin yksityisyrittäjänä. Osa-aikaiset yrittäjät ovat pääasiassa palkansaajia tai opiskelijoita. Yrittäjyys voi olla myös kausiluontoista. Osa-aikaisen yrittämisen kautta esim. eläkeläiset tai työttömät voivat hankkia lisätoimeentuloa tai sisältöä elämään.

Tämäntyyppistä liiketoimintaa esiintyy yleensä esimerkiksi seuraavilla aloilla: koulutus ja henkilökohtaiset palvelut, vapaa-ajan palvelut, liikuntapalvelut, liikkeenjohdon konsultointi, tekninen suunnittelu, kirjanpito ja yksityinen lääkäritoiminta. Mikäli harkitset tätä yrittäjyyden muotoa, on hyvä muistaa, että starttirahaa ei myönnetä osa-aikayrittäjille. 

Henkilöyhtiö ja tiimiyrittäjyys

Yhteinen yrittäjyys voi olla yritystoimintaa parhaimmillaan riippuen siitä, miten vastuut ja määräysvalta kumppaneiden kesken jaetaan. Esimerkiksi perheyrityksessä puoliso ja lapset voivat olla kumppaneita. Pienissä yrityksissä voi olla mahdollista saada avainhenkilöt sitoutumaan yritykseen ja sen kehitykseen antamalla heille osuuksia yrityksestä.

Kun joukko yrittäjiksi haluavia henkilöitä perustaa yrityksen yhdessä, puhutaan tiimiyrittäjyydestä. Kaikki nämä henkilöt ovat vastuussa yrityksen menestyksestä.