Ota yhteyttä

Rahoitus ja kehittäminen

Toimivan yrityksen perustaminen vaatii tiettyjä perussijoituksia. Yritystoimintaan voidaan tarvita toimitilat, työkaluja, raaka-aineita ja muita resursseja. Yrityksen perustamis- ja kansainvälistymisvaiheisiin on tarjolla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Rahoitus

Yritystoiminnan käynnistämiseen tarvitaan rahoitusta. Tarvittavan rahoituksen määrä riippuu yrityksestä ja vaihtelee merkittävästi alalta toiselle. Jos aiot esimerkiksi toimia perusosaamista myyvänä osa-aikaisyrittäjänä, tarvitset huomattavasti vähemmän aloituspääomaa ja sijoituksia kuin päätoiminen yrittäjä, jonka on sijoitettava tuotantolaitteisiin.

Toiminnan alkuvaiheessa yrittäjän on suunniteltava sijoitus- ja rahoituskohteet huolellisesti. Yrityksen vielä hakiessa ”omaa paikkaansa” säännölliset myyntitulot ovat epävarmoja. Tämän suunnittelun avuksi on saatavilla useita työkaluja, joista muutama löytyy täältä. Toiminnan kustannukset on tärkeää arvioida realistisesti.  Näitä laskelmia ja suunnitelmia tarvitaan myös haettaessa tukia, lainoja tms.

Rahoitukseen on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa: yrittäjän oma pääoma ja ulkoinen rahoitus, joka voi koostua lainasta ja/tai tuesta. Aloittavat yrittäjät voivat tietyin edellytyksin saada starttirahaksi kutsuttua tukea TE-toimistolta.  Tyypillisin tapa aloittaa yritystoiminta on käyttää omaa pääomaa. Jos kuitenkin olet perustamassa pientä yritystä, jolla on selkeä liikeidea, on kannattavaa hakea starttirahaa TE-toimistolta. Muita vaihtoehtoja ovat pankkilainan haku tai rahoituksen etsintä muista ulkoisista lähteistä.

Vaikka tarkoituksena olisikin hakea ulkoista rahoitusta, yrittäjällä on oltava riittävä määrä omaa pääomaa (omaa rahoitusta) vakuuttaakseen ulkoiset rahoittajat yrityksen perustajien ja omistajien sitoutuneisuudesta. Pankeista ja Finnveralta saatavaa vieraasta pääomaa (ulkoista rahoitusta) tarvitaan lähes aina. Markkinoilla on myös pääomarahastoyrityksiä.

Starttiraha

Yritystoiminnan alkuvaiheessa voit hakea starttirahaa toimeentulosi varmistamiseksi. Starttiraha myönnetään kuuden kuukauden jaksoksi, jonka jälkeen voit hakea pidennystä aina 18 kuukauteen asti Tässä ajassa sinun pitäisi saada yrityksesi toimimaan ja myynti tuottamaan. Huomaa: sinun on haettava starttirahaa ennen yritystoiminnan aloittamista.

Starttiraha myönnetään henkilölle, jolla ei ole yritystoimintaa – ei yritykselle. Raha maksetaan henkilökohtaiselle pankkitilille. Osa-aikaiset yrittäjät eivät voi saada starttirahaa.

Hakuprosessi käynnistetään puhelulla tai muulla yhteydenotolla paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ajan varaamiseksi. Toimiston henkilökunta antaa neuvoja jatkoa varten.  Starttirahan saamiseksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma. Täältä löydät hyvän pohjan liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten laskelmien tekemiseen, sekä ohjeistukset.

TE-toimisto käy hakemuksesi läpi, pyytää mahdollisesti lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta ja päättää, oletko oikeutettu starttirahaan.

Edellytykset starttirahan saamiselle:

 • Hakijalla on oltava tai hänen on pystyttävä hankkimaan riittävät valmiudet suunniteltuun liiketoimintaan.
 • Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja sillä pitää olla mahdollisuudet olla kannattavaa.
 • Tuelle on oltava todistettava tarve uuden yrittäjän tulojen perusteella.
 • Yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen myöntävää tukipäätöstä.

Starttiraha voidaan jättää myöntämättä seuraavissa tapauksissa:

 • Yritystoimintasi arvioidaan alusta asti tuottavan sinulle riittävät myyntitulot henkilökohtaisen toimeentulon varmistamiseksi.
 • Tuen arvioidaan vääristävän kilpailutilannetta yrityksesi ja muiden samoja tuotteita/palveluita tarjoavien yritysten välillä. Mikäli tuen saaminen antaa sinulle merkittävän kilpailuedun, se voidaan jättää myöntämättä.
 • Olet aloittanut yritystoiminnan ennen starttirahan myöntämistä.
 • Sinulla on maksuhäiriöitä.
 • Sinulla on toinen tulonlähde, joka varmistaa toimeentulosi.

Starttiraha koostuu perustuesta sekä sen lisäosasta, jonka suuruuden TE-toimisto päättää tapauskohtaisesti oman harkintansa mukaan. Lisäosan suuruus voi olla enintään 60 % perustuen määrästä. Voit katsoa täältä tämänhetkisen starttirahan suuruuden.

Lainat

Finnvera

Yritykset voivat hakea lainaa Finnveralta, mikäli niillä on ongelmia saada rahoitusta markkinaehtoisilta rahoittajilta. Finnvera on valtion organisaatio, joka tarjoaa lainaa yritysten taloustarpeisiin eri kehitysvaiheissa.  Finnvera voi rahoittaa muiden alojen yrityksiä, muttei maa- ja metsätaloutta tai rakentamisen perustajaurakointia. Lainoja voi käyttää esim. seuraaviin tarkoituksiin:

 • sijoitukset koneisiin, varusteisiin tai rakennustöihin
 • käyttöpääoma
 • erilaisten yrityssaneerausten rahoittaminen.

Finnvera voi myös myöntää rahoitusta ulkomaiden kansalaisten omistamille yrityksille, jotka toimivat Suomessa. Näissä tapauksissa rahoituksen hakijan on ilmoitettava sosiaaliturvatunnuksen sijasta syntymäaika.

Ennen rahoituspäätöstä Finnvera selvittää yrityksen kyvyn tuottavaan yritystoimintaan ja liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. Lisäksi yrittäjän taloudellisen tilan on oltava hyvä, ja yrityksellä on oltava pitkäaikaiset edellytykset tuottavaan liiketoimintaan. Rahoitusta hakevasta yrityksestä tehdään yleensä yritysanalyysi, jossa arvioidaan yrityksen menestysmahdollisuuksia. Finnveran lainat on maksettava takaisin täysimääräisinä, ja niiden hinta määräytyy yrityksen riskin mukaan. Lopulliseen hintaan vaikuttavat myös saatavilla olevat arvopaperit.

Voit hakea lainaa Finnveran verkkopalvelun kautta tai soittaa numeroon 029 460 2580.

Pankit

Suomalaisilla pankeilla on erilaisia ratkaisuja, joilla vastataan yrittäjien tarpeisiin myös alkuvaiheessa.  Lainan saaminen voi vaatia tilin avaamista kyseisessä pankissa. Rahoitusasioissa pankkeihin kannattaa ottaa yhteyttä suoraan.  Voi olla myös tarpeen sopia tapaaminen. Täältä löydät luettelon Suomessa toimivista rahalaitoksista.

Pankkitilin voi avata rekisteröity yritys, mutta tietyissä yhteyksissä tili vaaditaan jo ennen kuin yritys voidaan lisätä kaupparekisteriin. Yrityksellä on oltava pankkitili mm. osakepääoman maksua, maksutapahtumien käsittelyä ja kirjanpitoa varten.

Tilin avaaminen on yleensä varsin yksinkertaista. Voit joko mennä pankkiin tarvittavien asiakirjojen kanssa ja avata tilin tai soittaa palvelunumeroon ja sopia tapaamisen, jossa neuvoja opastaa sinua tarvittavissa toimenpiteissä. Jos yritystiliä avaavalla henkilöllä on tarvittavat asiakirjat mukanaan pankkikäynnillä, prosessi etenee sujuvasti. Ulkomainen yritys tarvitsee pankkitilin avaamiseen myös raportin suunnitelluista pankkitapahtumista.

Eri pankkikonsernit voivat vaatia hieman eri asiakirjoja pankkitilin avaamiseen. Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saat suoraan pankeilta.

Seuraavat asiat vaikuttavat mahdollisuuksiisi saada pankkilaina:

 • maksukyky
 • liikeidea
 • toimialan yleinen tilanne ja kehityssuuntaukset
 • yritysjohdon pätevyys
 • omistajan sitoutuneisuus yritykseen
 • vakuudet ja niiden riittävyys
 • aiemmat asiakassuhteet
 •  luottotiedot.

Yritystuet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) voivat myöntää tukea yrityshankkeille ja niiden suunnittelulle riippuen yrityksen alasta ja sijainnista. Yritystuet ja -avustukset ovat yleensä harkinnanvaraisia ja edellyttävät liiketoiminnan tuottavuutta. Niitä ei tarvitse maksaa takaisin. Avustusta on haettava ja päätös on saatava ennen sijoituksen tekemistä. Hankintoihin myönnettävä tuki maksetaan yleensä takautuvasti.

Tukea innovatiivisille yrityksille on saatavilla myös Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä 

Kasvu ja kansainvälistyminen

Suomessa on tarjolla runsaasti palveluita yrityksille, joilla on halua kasvaa ja siirtyä kansainvälisille markkinoille. Kehitysprojektien kautta yrityksesi voi löytää ratkaisuja kasvun edistämiseen. FinPro ja Team Finland tarjoavat kansainvälistymispalveluja, joista voit lukea lisää täältä. Tarjolla on myös kasvuyrityksiä auttavia projekteja – kysy lisää paikalliselta neuvojalta. Lappeenrannassa voit pyytää lisätietoja Wirma Lappeenranta Oy:n neuvojilta. Aloita tekemällä itsearviointi täällä.