Ota yhteyttä

Työnantajaksi?

Yrittäjä saattaa olla tilanteessa, jossa yritykseen tarvitaan lisäkäsiä ja apuvoimia.  Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on aina hieman hankalaa, etenkin pienelle yritykselle. Kannattaa tarkistaa, voiko siihen saada tukea esim. TE-palveluista.

 On monta tapaa saada uutta työvoimaa:

 • palkkaaminen
 • kouluttaminen
 • ostopalvelut
 • vuokratyövoima
 • harjoittelu.

Jos työntekijä suorittaa tehtävänsä Suomessa, yrityksen on noudatettava Suomen työlainsäädäntöä. Kun yritys palkkaa ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän, yrityksestä tulee työnantaja ja sitä koskevat samat vastuut ja velvollisuudet, jotka koskevat kaikkia työnantajia työntekijöiden määrästä riippumatta. Näihin velvollisuuksiin kuuluu mm. työnantajan sosiaaliturvamaksun maksaminen, työntekijän maksuosuuden pidättäminen ja suoritusten tilittäminen vakuutuslaitoksille. Yritykset voivat myös tietyissä olosuhteissa saada rahallista tukea työntekijöiden tai osaamisen hankkimiseen.

Työnantajan tärkeimmät velvollisuudet Suomessa sisältävät mm. seuraavia asioita:

 • Lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten noudattaminen.
 • Kirjallisen työsopimuksen puuttuessa työnantajan on annettava työntekijälle tiedot työsuhteen ehdoista kirjallisessa muodossa.
 • Palkan maksaminen ja siihen liittyvä ennakonpidätyksen tilittäminen verohallinnolle.
 • Lakisääteisten vakuutusten järjestäminen työntekijöille ja vakuutusmaksujen maksaminen. Tällaisia maksuja ovat mm. työeläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sosiaaliturvamaksu.
 • Kausiveroilmoitusten ja vuosi-ilmoituksen antaminen verohallinnolle, eläke- ja vakuutuslaitoksille sekä työttömyysvakuutusrahastoon.
 • Palkansaajalle annettava koko vuoden palkkalaskelma, jossa näkyy kalenterivuoden aikana maksetut palkat ja suoritetut ennakonpidätykset.
 • Työntekijöiden ja työnhakijoiden tasa-arvoinen kohtelu sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla.
 • Velvollisuus varmistaa työntekijöiden työturvallisuus ja terveys työpaikalla.
 • Velvollisuus järjestää ja kustantaa työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. Kela korvaa työterveyshuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.
 • Suomeen lähetetty työntekijä on oikeutettu alan suomalaisessa työehtosopimuksessa määritettyyn palkkaan.
 • Jos yrityksellä on ulkomaalaisia työntekijöitä, yrityksellä on muitakin velvollisuuksia; ks. kohta Työntekijä ulkomailta Yritys-Suomen sivuilla.

Lisätietoja työnantajuudesta löytyy Yritys-Suomen sivuilta.