Ota yhteyttä

Vakuutukset

Yrittäjä on lain mukaan velvoitettu ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL). Työntekijöitä palkatessaan hänellä on lisäksi velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työntekijän eläkelain (TyEL) ja tapaturmavakuutuslain mukaisesti.

Tietyillä toimialoilla toimiville yrittäjille on säädetty velvoitteita ottaa muitakin vakuutuksia. Näitä ovat mm. liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövakuutus.

Yrittäjäasemassa olevan henkilön on järjestettävä työeläketurva itselleen yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan.

YEL:n mukaan vakuutetaan 18–67-vuotias

  • liikkeen- tai ammatinharjoittaja
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 30 prosenttia yrityksen osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus tarjoaa yrittäjälle vanhuuseläkkeen lisäksi mahdollisuuden saada työkykynsä heiketessä ammatillista kuntoutusta ja turvaa työkyvyttömyyden varalle. Vakuutus sisältää myös perhe-eläkkeen ja mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle.

YEL-vakuutus on otettava, kun yrittäjän eläkelain mukaista yritystoimintaa on jatkunut vähintään neljä kuukautta, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Eläketurvakeskus (ETK) valvoo yrittäjien työeläkevakuuttamista ja voi ottaa yrittäjän puolesta ja kustannuksella YEL-vakuutuksen taannehtivastikin, jos yrittäjä on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Laiminlyönnin ajalta vakuutusmaksu voidaan korottaa jopa kaksinkertaiseksi.

Yrittäjän eläkevakuutus on keskimäärin 23 prosenttia vahvistetuista työtuloista. Prosenttiosuus vaihtelee yrittäjän iän mukaan. Aloitteleva yrittäjä saa 25 prosentin alennuksen vakuutusmaksuista ensimmäisten neljän vuoden ajalta.

Eläkelaitos tarkistaa vahvistetun työtulon, määrää vakuutusmaksun ja mahdollisen laiminlyöntikorotuksen vakuuttamisen myöhästymisen johdosta sekä huolehtii maksujen perimisestä.

Lisätietoja YEL-vakuuttamisesta löytyy Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Potilasvakuutus

Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavan yrittäjän on otettava potilasvakuutus, joka korvaa terveydenhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja. Lisätietoa asiasta löytyy Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Ympäristövakuutus

Ympäristövahinkovakuutus on otettava silloin, kun toimintaa varten tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa. Lisätietoa ympäristövahinkovakuutuksesta löytyy Ympäristövakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen, lakisääteinen vakuutus, joka on oltava kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla. Lisätietoa löytyy Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja lakisääteisistä vakuutuksista Yritys-Suomen sivuilla.