Ota yhteyttä

Yritys-/yhtiömuodot

Yleisesti ottaen yritystoimintaan voi harjoittaa suomessa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiössä. Suomessa käytettävät yhtiömuodot:

Voit katsoa täältä videon yritysmuodoista.

Miten oikea yhtiömuoto valitaan? 

Päätöstä tehtäessä on syytä pohtia seuraavia asioita:

Yritystä perustavien henkilöiden määrä:
Jos yritystä perustamassa on vain yksi henkilö, mahdollisia yhtiömuotoja ovat toiminimi ja (yhden ihmisen) osakeyhtiö. Jos haluat perustaa avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan, perustajia on oltava vähintään kaksi (osuuskunnassa kolme).

Pääoman tarve ja toiminnan laajuus:  Pääoman tarve riippuu yritystoiminnan luonteesta ja yritystoiminnan laajuudesta. Avoimen yhtiön voi perustaa ilman rahoitusta – yhtiömiesten työpanos riittää. Kommandiittiyhtiössä äänettömän yhtiömiehen on tehtävä yritykseen rahallinen sijoitus, kun taas vastuunalaisen yhtiömiehen työpanos kattaa hänen osuutensa. Osakeyhtiöllä on oltava vähintään 2 500 euroa pääomaa yritystoiminnan alussa; julkinen osakeyhtiö tarvitsee 80 000 euroa pääomaa. Tarvittava vähimmäispääoma on oltava yrityksen tilillä ennen kuin yritys lisätään kaupparekisteriin. Osuuskunnalle ei ole määritetty pääomavaatimusta.

Vastuut: Toiminimiyrittäjä, yhtiömies avoimessa yhtiössä ja vastuullinen yhtiömies kommandiittiyhtiössä ovat omalla omaisuudellaan vastuussa yrityksestä. Osakeyhtiön osakkaat ja osuuskunnan jäsenet ovat vastuussa vain sijoittamastaan osuudesta.

Toiminnan joustavuus: Toiminimiyrittäjä tekee päätökset itsenäisesti ja vastaa yrityksestä omalla omaisuudellaan. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet tekevät päätökset yhdessä tai itsenäisesti (määritetään yhtiösopimuksissa). Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa päätökset tekee hallitus. Henkilöyhtiössä, osakeyhtiössä ja osuuskunnassa voidaan nimittää toimitusjohtaja johtamaan yrityksen toimintaa.

Toiminnan jatkuvuus: Toiminimi on yhtiömuodoista haavoittuvaisin yrittäjän kuollessa. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehen osuus voidaan siirtää, jos näin on määritetty yhtiösopimuksessa tai jos kaikki yhtiömiehet suostuvat siirtoon. Osakeyhtiöiden osakkaat voivat vaihtua tämän vaikuttamatta yrityksen toimintaan.  Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi myydä, mutta koko osuuskunnan myyminen on mahdollista, mikäli kaikki jäsenet pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen.

Voitonjako ja tappioiden kattaminen: Toiminimiyrittäjä tekee päätökset yrityksen toiminnasta ja kerää voitot, mutta on myös vastuussa tappioiden kattamisesta. Avoin yhtiö on itsenäinen yritys, jossa mahdolliset voitot/tappiot jaetaan yhtiömiesten kesken lain ja yhtiösopimuksen mukaan.

Kommandiittiyhtiössä tarvitaan vähintään yksi vastuullinen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies, joka ei ole vastuussa yrityksen veloista henkilökohtaisesti mutta on sijoittanut yritykseen pääomaa. Voittoa jaettaessa äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan yhtiösopimuksen mukainen osuus tilikauden alussa. Tämän jälkeen vastuulliset yhtiömiehet jakavat voiton yhtiösopimuksen mukaan. 

Osakeyhtiö on itsenäinen yritys, jonka varallisuus ja velat ovat erillisiä osakkeenomistajien henkilökohtaisesta omaisuudesta.  Yhden henkilön osakeyhtiössä, jossa on vain yksi osakas ja näin ollen vain yksi varsinainen hallituksen jäsen, tarvitaan myös hallituksen varajäsen. Osakkaille maksetaan osinkoja.

Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota jäsenilleen palveluja – tavoitteena ei ole tehdä voittoa. Yrityksen voitoista maksetaan rajattua korvausta jäsenille. Voitto tai ylijäämä voidaan jakaa sen mukaan, paljonko jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluja, tai muulla tavoin osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Verotus: Eri yhtiömuotoja verotetaan eri tavoilla. Yhtiömuotoa valittaessa on tärkeää selvittää välittömät verot. Olennaisimmat verot ovat valtiolle maksettava tulovero ja kunnalle maksettava kunnallisvero. Yrityksen verotuksen pohdinnassa on muistettava ottaa huomioon myös omistajan henkilökohtainen verotus. Kannattavin yhtiömuoto on siis laskettava henkilökohtaisen ja yrityksen verotuksen perusteella.

Toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja, tmi)

Tämä yhtiömuoto on (hallinnollisesti) varsin kevyt, vaatii muita muotoja vähemmän byrokratiaa ja voidaan perustaa nopeasti. 

Henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA), voi toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana Suomessa. ETA:n ulkopuolella asuva henkilö tarvitsee yrityksen perustamiseen luvan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Toiminimen voi perustaa myös alle 18-vuotias henkilö, mutta tähän tarvitaan huoltajan suostumus.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen ei tarvita erillistä lupaa. EU:n kansalaisilta ei vaadita elinkeinolupaa, mutta tietyillä aloilla on lupaa edellyttäviä ehtoja tai vaatimuksia. Lue lisää luvista täältä.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä hoitaa yritystoiminnan itse tai yhdessä puolisonsa kanssa. Vaikka puolisot perustaisivat yrityksen yhdessä, se rekisteröidään vain yhden henkilön nimiin. Yrittäjä tekee kaikki päätökset itse ja kantaa täyden vastuun yrityksen sitoumuksista (esim. lainoista), joten toiminnan riskit kohdistuvat hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa. Näin ollen yrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen tappioista, mutta saa myös kaikki yrityksen tuottamat voitot. Yrityksellä ei ole hallitusta tai toimitusjohtajaa, eikä tilintarkastuksia tarvita.

Yrittäjä voi sijoittaa rahaa yritykseensä, mutta tämäkään ei ole pakollista. Yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaille lapsilleen, mutta yritystililtä voi nostaa rahaa ns. yksityisottoina. Veroa maksetaan vuosittain kauden tuloksen perusteella.

Vaikka yrittäjä omistaa yrityksen, hänen henkilökohtaiset varansa on pidettävä erossa yrityksen varoista kirjanpidon avulla. On suositeltavaa käyttää ammattimaista kirjanpitäjää.

Yrityksen perustaminen

Sinun on ilmoitettava yritystoiminnan aloittamisesta kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Ilmoitus tehdään Y3-lomakkeella, joka löytyy täältä. Täytettyäsi lomakkeen lähetä se Patentti- ja rekisterihallitukselle Helsinkiin. Ennen lomakkeen lähettämistä sinun on maksettava rekisteröintimaksu joko pankissa tai maistraatissa (maistraattien yhteystiedot), joka myös ottaa vastaan ja välittää lomakkeet ja maksut. 

Rekisteröinti on maksullinen (hinnasto ja maksuohjeet). Voit aloittaa toiminnan välittömästi ilmoitettuasi yrityksestäsi edellä mainituille tahoille, ellei toimintasi vaadi lupaa tai ellet ole hakemassa starttirahaa.

Seuraavassa muutamia asioita, jotka on syytä pitää mielessä lomaketta täyttäessä: Älä yliarvioi tulojasi. Mikäli ilmoittaudut ennakkoperintärekisteriin, veroviranomaiset laskevat ennakkomaksut arvioitujen tulojesi perusteella. Jos siis arvioit tulosi suuremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat, ennakkomaksujen maksaminen voi olla hankalaa. Saat toki lopulta rahasi takaisin, mutta ylimääräiset veromaksut vähentävät senhetkisiä käyttövarojasi.

Jos olet hakemassa starttirahaa TE-toimistolta, muista, että yritystä ei saa rekisteröidä ennen kuin tukipäätös on tehty.

Lue Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeet ja lataa lomakkeet täältä.

Kenelle toiminimi sopii?

Toiminimi (tmi) on helppo perustaa, ja se on yksi selkeimmistä yhtiömuodoista. Usein toiminimi sopii pienyrittäjälle, joka on juuri aloittamassa toimintaansa. Mikäli arvioitu liikevaihtosi on alle 30 000 vuodessa ja tavoitteenasi on työllistää itsesi myymällä osaamistasi tai aikaasi, toiminimi on sopii sinulle. Jos olet esimerkiksi opiskelija ja arvioidut kustannuksesi ovat alle 8 500 euroa vuodessa, toiminimiyrittäjyyden kulut ovat varsin kohtuulliset. Osa-aikainen yrittäjyys opintojen aikana luo myös pohjaa tulevaisuudelle ja auttaa kohentamaan elintasoa.

Henkilöyhtiöt: avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (ky)

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä. Myös yritykset tai organisaatiot voivat toimia yhtiömiehinä. Henkilöyhtiöitä on kahta tyyppiä: avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yrityksen veloista ja muista vastuista.Avoimen yhtiön kaikki yhtiömiehet ovat vastuussa yrityksen sitoumuksista, joten he asettavat henkilökohtaisen omaisuutensa alttiiksi liiketoiminnan riskeille. Ellei toisin sovita, yhtiömiehet päättävät yhdessä yritykseen liittyvistä asioista.

Yhtiömiehet sijoittavat yritykseen raha-, omaisuus- tai työpanoksen. Avoimessa yhtiössä panokseksi riittää yhtiömiesten työtoiminta. Kommandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan rahasta tai muusta varallisuudesta koostuva sijoitus. Laki ei kuitenkaan määritä sijoituksen suuruutta.

Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Kommandiittiyhtiössä vastaavaa vaaditaan ainakin yhdeltä vastuunalaiselta yhtiömieheltä. Mikäli tämä edellytys ei täyty, jokaiselle ETA:n ulkopuolella asuvalle yhtiömiehelle on haettava lupa Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Avoin yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti kahden tai useamman yhtiömiehen tekemän yhtiösopimuksen perusteella. Yritystä perustettaessa on syytä kiinnittää huomiota sopimukseen.

Kommandiittiyhtiössä (ky) on vastuullisia ja äänettömiä yhtiömiehiä. Yhtiössä on oltava vähintään yksi vastuullinen ja yksi äänetön yhtiömies. Vastuulliset yhtiömiehet kantavat täyden vastuun yrityksen sitoumuksista, joten he asettavat henkilökohtaisen omaisuutensa alttiiksi liiketoiminnan riskeille. Ellei toisin sovita, he myös päättävät yhdessä yritykseen liittyvistä asioista. Äänettömät yhtiömiehet sijoittavat yritykseen rahaa tai rahanarvoista omaisuutta ja saavat osuuden tuotosta. Äänettömillä yhtiömiehillä ei ole oikeutta osallistua yrityksen päätöksentekoon eivätkä he ole vastuussa yritykseen liittyvistä asioista, ellei yhtiösopimuksessa toisin määrätä.

Luonnolliset henkilöt ja yritykset voivat toimia kommandiittiyhtiön yhtiömiehinä. Yhdellä yhtiömiehistä on oltava asuinpaikka (tai kotipaikka, jos yhtiömies on yritys) ETA:n sisällä. Kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa myöhemmin osakeyhtiöksi.

Henkilöyhtiön perustaminen

Avoimen yhtiön voi perustaa lähes kuka tahansa (yhtiömiehiä on kuitenkin oltava vähintään kaksi). Toinen perustajista voi olla yritys tai muu yhteisö. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustajien on tehtävä kirjallinen yhtiösopimus. Sen sisältö laaditaan tapauskohtaisesti yrityksen alan ja liiketoiminnan laajuuden mukaan. Yrityksen merkintä kaupparekisteriin vaatii tiettyjen perusasioiden määrittämistä (yrityksen nimi, kotipaikka, toimiala, yhtiömiehet jne.). Sopimuksessa tulisi määritellä myös muut tarvittavat asiat, kuten vastuunjako yhtiömiesten kesken, sijoituspanokset, toimitusjohtaja, tilikausi, voittojen ja tappioiden jako sekä yritystoiminnan lopettamisen tai jatkamisen ehdot.

Yhtiö on rekisteröitävä tekemällä ilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Ilmoitus tehdään Y2-lomakkeella, joka löytyy täältä.  Ilmoitukseen on liitettävä alkuperäinen allekirjoitettu yhtiösopimus. Rekisteröinti on maksullinen – tämänhetkiset hinnat ja maksuohjeet löytyvät täältä.

Täytettyäsi lomakkeen lähetä se Patentti- ja rekisterihallitukselle Helsinkiin. Ennen lomakkeen lähettämistä sinun on maksettava rekisteröintimaksu joko pankissa tai maistraatissa (maistraattien yhteystiedot), joka myös ottaa vastaan ja välittää lomakkeet ja maksut. 

Lue lisää henkilöyhtiön perustamisesta täältä.

Milloin henkilöyhtiö on sopiva valinta?

Henkilöyhtiö on sopiva muoto perheyrityksille. On syytä pitää mielessä, että avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuulliset yhtiömiehet vastaavat yhdessä yrityksen sitoumuksista tasaveroisesti. Yhden yhtiömiehen tehdessä sitoumuksen myös muut joutuvat vastuuseen. Näin ollen yhtiömiesten on kyettävä luottamaan toisiinsa. Yhtiömiesten vastuuta on kuitenkin mahdollista rajoittaa yhtiösopimuksessa.

Toiminimestä poiketen avoin yhtiö voi maksaa palkkaa yhtiömiehille, mutta myös nostaa yrityksen varoista yksityisottoja. Kysy lisätietoja kirjanpitäjältäsi.

Osakeyhtiö (Oy)

Osakeyhtiön voi perustaa vähintään yksi henkilö tai organisaatio. Kun yhtiö muodostetaan, sen perustajat merkitsevät kaikki yhtiön osakkeet. Yksityisellä osakeyhtiöllä tulee olla perustamishetkellä pääomaa vähintään 2 500 EUR. Osakeyhtiölaissa ei säädetä mitään osakkaiden asuin- tai kotipaikan osalta. Näin ollen osakeyhtiön perustajia voivat olla myös Euroopan talousalueen ulkopuolella asuvat osakkaat.

Osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista vain yhtiöön sijoittamansa pääoman suuruisesti, paitsi jos he ovat takaajina yhtiölle myönnetyissä lainoissa.

Osakkaat päättävät osakeyhtiöön liittyvistä asioista. Osakkaalla, jolla on eniten osakkeita, on myös eniten päätös- ja äänestysvaltaa. Osakeyhtiöllä täytyy olla osakkaiden nimittämä hallitus. Hallitus edustaa yhtiötä ja huolehtii yhtiön johtamisesta. Hallitus voi nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, joka johtaa yhtiön päivittäisiä asioita. Toimitusjohtajan nimittäminen on kuitenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja voidaan myös valita perustamissopimuksessa yhtiön perustamisen yhteydessä tai myöhemmin pidettävässä hallituksen kokouksessa. Jos osakeyhtiön hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, täytyy nimittää vähintään yksi varajäsen. 

Ainakin yhden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen tulee asua pysyvästi Euroopan talousalueella.Muussa tapauksessa Patentti- ja rekisterihallitukselta täytyy hakea lupaa hallituksen kaikille varsinaisille tai varajäsenille, jotka ovat Euroopan talousalueen ulkopuolelta.

Osakeyhtiön perustaminen

Vähintään yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (kuten osakeyhtiö). Osakeyhtiön perustaja ei saa olla oikeustoimikelvoton tai konkurssiin asetettu. Perustajilla ei tarvitse olla vakituista asuin- tai kotipaikkaa Euroopan talousalueella, mutta yllä mainitun mukaisesti vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä (ja yhdellä varajäsenellä, jos sellaisia on nimetty) täytyy olla vakituinen asuin- tai kotipaikka Euroopan talousalueella.

Osakeyhtiön perustamista varten täytyy laatia perustamissopimus, johon on liitetty yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksessä täytyy olla vähintään kolme asiaa: yhtiön nimi, sen kotipaikka ja toimiala. Toimiala voi olla yleisesti kaupallinen toiminta, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan (eli tiettyä toimialaa ei tarvitse määritellä). Yleensä perustamissopimuksessa määritellään hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastukset ja tilikausi sekä osakkeiden lukumäärä, hinta ja maksupäivä. Lisäksi osakeyhtiön perustajat merkitsevät kaikki osakkeet.

Osakeyhtiö täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, jotta yhtiö syntyy juridisesti. Ilmoitus tehdään lomakkeella Y1 ja sen liitteellä. Rekisteröinnistä veloitetaan maksu. Osakeyhtiö täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa.  Perustamisilmoituksen mukaan täytyy liittää myös alkuperäinen perustamissopimus sekä jäljennös yhtiöjärjestyksestä, jos yhtiöjärjestys ei kuulu perustamissopimukseen.

Ennen ilmoituslomakkeiden lähettämistä / osakeyhtiön rekisteröintiä osakepääoma (vähintään 2 500 EUR) täytyy maksaa uuden yhtiön pankkitilille. Tätä varten yhtiölle täytyy avata pankkitili. Pankkitilin avaamista varten täytyy pitää hallituksen kokous, jossa valtuutetaan henkilö avaamaan tili ja asia kirjataan kokouspöytäkirjaan. Allekirjoitettu kokouspöytäkirja täytyy ottaa mukaan, kun pankkiin mennään avaamaan tiliä.  Pankista pyydetään kirjallinen todistus osakepääoman maksamisesta, joka toimitetaan rekisteröintiasiakirjojen mukana maistraattiin / Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Yhtiön rekisteröimiseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • ilmoituslomake Y1 (osakeyhtiö) täytettynä
 • ilmoituslomakkeen Y1 liite
 • kuitti rekisteröintimaksun maksamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle
 • yhtiöjärjestyksen kopio
 • osakeyhtiön alkuperäinen perustamissopimus
 • tilintarkastajan todistus osakepääoman (vähintään 2 500 EUR) maksamisesta.

Jos osakkeet maksetaan apporttiomaisuutena, perustamissopimuksessa on oltava ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Perustamissopimuksessa on oltava selvitys apporttiomaisuudesta. Lisäksi tarvitaan tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuuden selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään kaupparekisterille maksettavaa suoritusta vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lausunnon voi antaa joko KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö

Jos yhtiön perustajia on enemmän kuin yksi, on tärkeää laatia kirjallinen osakassopimus, jossa selvitetään osakkaiden väliset suhteet sekä heidän suhteensa osakeyhtiöön. Osakassopimus auttaa hallitsemaan ennakolta mahdollisia oikeudellisia riskejä, jotka aiheutuvat osakkaiden ja yhtiön välisistä suhteista. Näin voidaan välttää tarpeettomia, yhtiön liiketoimintaa häiritseviä kiistoja. Osakassopimuksen laadinnassa on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Osakassopimusta ei tarvitse toimittaa rekisteröintilomakkeiden mukana.

Täältä voit lukea lisätietoja sekä ladata tarvittavat asiakirjat:

Osakeyhtiöiden yhteenveto Yritys-Suomessa.

Milloin osakeyhtiö on sopiva yhtiömuoto?

Osakeyhtiö sopii kaikentyyppisille yrityksille. Osakeyhtiö on toiminimen ohella ainoa yhtiömuoto, jonka voi perustaa yksi henkilö. Tällöin hallituksen varajäseneksi tarvitaan toinen henkilö. Osakeyhtiön yksi etu on osakkaan vastuun rajaaminen yhtiöön sijoittamaansa pääomaan, paitsi jos osakas on takaajana yhtiölle myönnetyssä lainassa.

Julkinen osakeyhtiö on suuryrityksille sopiva yhtiömuoto. Tällöin vähimmäisosakepääoma on 80 000 EUR. Julkisten osakeyhtiöiden osakkeita tarjotaan yleisölle, ja niiden arvopapereilla käydään kauppaa pörssissä. 

Osuuskunta

Osuuskunta on jäsentensä omistama yhtiö. Osuuskunta on yksityishenkilöiden muodostama riippumaton taho. Jäsenet johtavat osuuskuntaa yhdessä demokraattisesti sen taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden mukaisesti. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä tai organisaatiota. Jäsenillä tarkoitetaan osuuskunnan omistajia ja osuuspääomalla osuuskunnan pääomaa. Jäsenet voivat päättää osuuskunnan jäsenten lukumäärästä sekä osuuskuntaan liittymisen yhteydessä maksettavan osuuspääoman suuruudesta.

Osuuskunta palauttaa jäsenen maksaman osuuspääoman, jos jäsen eroaa tai erotetaan osuuskunnasta. Jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista vain osuuskuntaan sijoittamansa pääoman suuruisesti, paitsi jos he ovat tehneet sitoumuksia osuuskunnan nimissä.

Osuuskunta tekee päätökset osuuskunnan kokouksissa. Suurissa osuuskunnissa voidaan sen sijaan käyttää jäsenten edustajia. Osuuskunnan jäsenet päättävät osuuskuntaan liittyvistä asioista, ja tavallisesti kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsenet valitsevat osuuskunnan hallituksen. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen johtamisesta. Tavallisesti hallitus valitsee osuuskunnalle toimitusjohtajan. Se ei kuitenkaan ole pakollista. Toimitusjohtaja johtaa osuuskunnan päivittäisiä asioita. Toimitusjohtaja voidaan valita osuuskunnan perustamisen yhteydessä perustamissopimuksessa.

Esimerkkejä osuuskunnista:

 • kuluttajaosuuskunnat
 • omistajaosuuskunnat
 • työ-, palvelu- ja asiantuntijaosuuskunnat
 • energiaosuuskunnat
 • hankintaosuuskunnat
 • kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat
 • markkinointiosuuskunnat.

Osuuskunnan perustaminen

Osuuskunnan perustamista varten täytyy laatia osuuskunnan perustamissopimus ja säännöt. Säännöissä täytyy määritellä vähintään osuuskunnan nimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi ja kunkin osuuden suuruus, maksuaika ja maksutapa.

Lisäksi osuuskunta täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään lomakkeella Y1 ja sen liitteellä. Osuuskunta täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla. Rekisteröinnistä veloitetaan maksu, ja maksuohjeet ovat saatavilla täällä.

Ennen rekisteröintiä osuuskunnan täytyy pitää ensimmäinen hallituksen kokous ja lisätä kokouspöytäkirja ilmoituslomakkeen liitteeksi. 

Seuraavat asiat on syytä huomioida perustettaessa osuuskuntaa:

 • kumppaneiden valitseminen
 • onko valittu elinkeino luvanvarainen
 • rahoituksen tarpeen laskeminen
 • osuuskunnan nimen päättäminen
 • perustamissopimuksen laatiminen
 • pankkitilin avaaminen
 • hyvän kirjanpitäjän valitseminen
 • ilmoituslomakkeen täyttäminen
 • tarvittavien ilmoitusten tekeminen rekistereihin
 • tarvittavien lupien hakeminen
 • vakuutukset 
 • työttömyyskassan jäsenyys (valinnainen).

Kenelle osuuskunta sopii?

Osuuskunta sopii usein asiantuntijoille, kuten kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita tai käännös- ja tulkkauspalveluita tarjoaville yrittäjille. Täältä voit lukea lisää osuuskunnista.

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Sivuliike on ulkomaisen yhteisön tai säätiön osa, joka harjoittaa Suomessa tässä maassa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa. Sivuliikkeen nimeen täytyy sisältyä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan nimi rekisteröidyssä muodossa sekä lisäys, josta tulee ilmi, että kyseessä on sivuliike. Lisäys voi olla esimerkiksi ”sivuliike Suomessa”, ”filial i Finland” tai ”filial”.

Sivuliikkeen perustamisesta on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Mikäli sivuliikkeen perustava ulkomainen yhteisö tai säätiö on Euroopan talousalueen ulkopuolelta, on sivuliikkeen perustamiseen haettava Patentti- ja rekisterihallituksen lupa.