Kukkuroinmäki - Lähikiertotaloutta ja liiketoimintaa

Haluaisitko olla osa kiertotalouden liiketoiminnan ekosysteemiä?

Etsimme nyt mukaan potentiaalisia uusia toimijoita, jotka voisivat liiketoiminnassaan hyötykäyttää käsittelykeskuksellamme olevia materiaaleja ja siellä syntyviä sivuvirtoja - lähellä niiden syntypaikkaa.

Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva Kukkuroinmäen käsittelykeskus on Etelä-Karjalan kiertotalouden sydän. Käsittelykeskukseen kuljetetaan jätteitä ympäri maakuntaa ja niitä toimitetaan esikäsittelyn jälkeen jatkohyödynnykseen yhteistyökumppaneillemme eri puolille Suomea. Vastaanotamme vuosittain kymmeniätuhansia tonneja uudelleen hyödynnettävää jätettä kuten puutarha-, metalli- ja energiajätettä sekä esim. betonia, tiiliä, pahvia ja paperia.  Lähes kaikki vastaanotetut jätteet hyödynnetään uudelleen materiaalina tai energiana, ainoastaan murto-osa loppusijoitetaan hallitusti Kukkuroinmäen loppusijoitusalueelle.  

Käsittelykeskuksessa vastaanotetaan jätteitä niin kotitalouksilta kuin yrityksiltäkin. Lähes kaikki jätejakeet pystytään ohjaamaan edelleen hyötykäyttöön, joko käsittelyn jälkeen tai sellaisenaan. Loppusijoitukseen päätyy enää vain pieniä määriä erityisjätteitä, kuten asbestia, joilla ei ole hyötykäyttökohteita olemassa. 

Haluamme luoda kanssanne uutta, kestävämpää toimintaa!  

Tutustu vuosikertomukseemme täällä ja katso lisää meidän toiminnastamme täältä:  https://youtu.be/VUWzr5Bozk8 


Raaka-ainetta ja tilaa liiketoimintaan

Kukkuroinmäelle vastaanotettavia ja mahdollisesti toiminnassanne hyödynnettäviä raaka-aineita voivat olla mm.  mädätteet, purkumateriaalit, metsä- ja peltobiomassat, lietteet, tuhka, yhdyskuntajätteen jakeet sekä uusiomateriaalit.  

Kotitalouksien erilliskerätyt biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet käsitellään biokaasulaitoksessa, jonka on otettu käyttöön vuonna 2020. Biokaasulaitoksessa biojätteistä tuotetaan biokaasua, jota jalostetaan liikennepolttoaineeksi kaasukäyttöisiin autoihin. Kukkuroinmäen biokaasulaitoksessa käsitellään lietettä ja biojätettä, josta sivuvirtana meillä syntyy biokaasua sekä mädätettä. Biokaasulaitos muodostaa hiilidioksidia 1,5 – 2 miljoonaa kuutiota vuodessa.  

Lisäksi käsittelyssämme muodostuu ravinnepitoisia vesiä, joista olisi eriteltävissä ravinteita esimerkiksi maatalouden käyttöön.   

Käsittelykeskuksen alueella toimii tällä hetkellä Kekkilän kompostointilaitos, jossa käsitellään teollisuuden ja yritystoiminnan biojätteitä sekä Wimaon komposiittilaitos, jossa valmistetaan komposiittituotteita täysin jäteperäisistä raaka-aineista.  

Meiltä löytyy tilaa – ja meiltä löytyy raaka-ainetta. Miten kehitetään niistä eteenpäin yhdessä liiketoimintaa?  


Kukkuroinmäen alueen mahdollisuudet

Pystytkö hyödyntämään toiminnassasi jätteitä tai sivuainevirtojamme? Tukeeko toimintasi käsittelykenttämme toimintaa? Kiinnostaako sinua biokaasulaitoksen sivuainevirrat tai hiilidioksidin talteenotto? Haluaisitko hyödyntää kuljetuksiamme tai osallistua nesteytetyn biokaasun kehittämiseen?  

Jos vastasit johonkin edellisistä ”Kyllä” tule pilotoimaan toimintaa kanssamme. Meillä on valmiiksi kaavoitettua ja helposti muotoutuvaa aluetta käyttöönne ja selkeät linjaukset esim. lupa-asioiden suhteen. Meillä on valmiina täällä raaka-ainetta, hyvät logistiset yhteydet ja monipuoliset palvelut. 

Mitä alueella sitten voi tehdä? Kukkuroinmäellä on yli 130 hehtaaria asemakaavoitettua aluetta. Asemakaava mahdollistaa monipuolisesti erilaisia kiertotalouteen liittyviä toimintoja. Alueen asemakaavassa on varattu alueet, joille saa rakentaa jätteen käsittelyyn, kierrätykseen ja energian tuotantoon liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä rakenteita. Lisäksi asemakaavassa on osoitettu erikseen alueet ongelmajätteiden varastointiin ja loppusijoitukseen. 


Tule mukaan Kukkuroinmäelle

Kukkuroinmäen alue tarjoaa teille mahdollistavan kaavoituksen, valmiin infran, raaka-ainetoimittajien läheisen sijainnin, liiketoimintaa tukevat palvelut, hyvät logistiset yhteydet, kuljetusmahdollisuuksia, käsittelykentän palvelut sekä kumppaneita kehittämiseen.

Ota yhteyttä meihin niin lähdetään keskustelemaan asiasta yhdessä.

Mika Suomalainen
Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
puh. 010 841 1802
mika.suomalainen@ekjh.fi 

Sijainti: 

Tilaa uutiskirje

Vinkkaamme Wirman kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä Lappeenrannan seudun hyödyllisistä koulutuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista teemoista.

Tutustu Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden tieto- ja rekisteriselosteeseen tästä ja evästekäytäntöihin tästä.