Suunnittelutalkoot asiantuntijaverkostolle ja liike-elämän palvelujen toimijoille

-

Paikka:

Lappeenrannan kaupungintalo, kokoustila Venla sekä mahdollisuus osallistua etäyhteydellä TEAMSin välityksellä. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua.

Ohjelma:

Lappeenrannan ja Imatran seutujen yhteinen asiantuntijaverkosto on tärkeä osa aloittavien yritysten menestyksekästä yritystoiminnan käyntiin lähtöä. Aloittava yrittäjä saa asiantuntijalta ajankohtaista ja tärkeää tietoa suunnitelmiensa tueksi, kun taas asiantuntija viestii samalla osaamisestaan potentiaaliselle asiakkaalle. Kaupunkien ja yrityspalvelujen osalta asiantuntijaverkosto kasvattaa asiakkaan saaman tiedon määrää ja auttaa luomaan menestyvien yritysten kautta lisää työpaikkoja seudulle.

Suurin osa asiantuntijaverkoston yrityksistä toimii liike-elämän palvelujen toimialalla. Toimialalla, kuten myös asiantuntijaverkostossakin on hyvin erilaisilla aloilla toimivia yrityksiä, joiden näkemyksiä kaupungeilla halutaan kuulla.

Tilaisuuteen toivotaan osallistujia asiantuntijaverkoston jäsenistä sekä sen toiminnasta kiinnostuneista yrityksistä, kuten myös muista liike-elämän palvelujen toimialan yrityksistä. 

Asiantuntijaverkoston suunnittelutalkootilaisuudessa on tarkoitus ideoida yhdessä yritysten kanssa, miten kaupungit voivat omalta osaltaan viedä yritysten ja toimialan elinvoimaisuutta eteenpäin konkreettisin teoin. Teot voivat liittyä toimialaan, asiantuntijaverkostoon tai muuten havaittuihin kehitystä jarruttaviin asioihin.

Yhtenä tärkeänä suunnittelutalkoon päämääränä on myös tuoda yrityksiä yhteen verkostoitumaan, joten aloitellaan tilaisuus verkostoitumislounaalla, jonka jälkeen on alustusten ja keskustelun vuoro.

12:30 Lounas ja verkostoituminen

13:00 Tilaisuuden avaus ja asiantuntijaverkoston esittely
Sampo Vehviläinen, Wirma Lappeenranta sekä Sven Langbein, Imatran seudun kehitysyhtiö Oy

13:20 Yhteistyössä eteenpäin
Ari Lindeman, Imatran kaupunginjohtaja

13:40 Asiantuntijaverkoston jäsenen kokemuksia
Jussi Luukko, Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy

14:00 Miten vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin jatkossa paremmin? Kehitysideoita asiantuntijaverkostolle ja kaupungeille yritysten näkökulmasta
Keskustelua

15:00 Tilaisuus päättyy
Keskustelun pohjalta pohditaan kaupunkien lupaukset toimialalle vuodelle 2022

Ilmoittautumislinkki: https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/SuunnittelutalkootLiikeelamanPalvelujenToimijoille2/