Suunnittelutalkoot rakennusalan toimijoille

-

Paikka:

Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Juha Willberg (4.kerros). Mahdollisuus myös etäyhteyteen TEAMSin välityksellä, linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin ennen tilaisuuden alkua.

Ohjelma:

Lappeenrannan kaupunki haluaa rakentaa pohjaa avoimelle ja ratkaisukeskeiselle yhteistyölle alueella toimivien rakennusalan yritysten kanssa elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Viime vuonna järjestetyissä suunnittelutalkoissa korostuivat kaupungin ja yritysten välinen vuoropuhelu sekä avoimuus. Lisäksi rakennusalan yritysten näkökulmasta elinehtona pidetään yrittäjämyönteistä ja asukkaille vetovoimaista Lappeenrantaa, johon kaupunki organisaationa ja kaupunkilaiset itse voivat vaikuttaa.

Tämän vuoden tilaisuudessa käymme läpi ajankohtaisia toimitilarakentamiseen liittyviä asioita sekä ideoimme yhdessä, miten kaupungin elinvoimaisuutta viedään eteenpäin konkreettisin teoin. Tämän vuoden keskeisenä teemana on ”Miten vastaamme yhdessä yritysten toimitilatarpeisiin jatkossa paremmin?”

Keskusteluissa ovat mukana Lappeenrannan kaupungin Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, rakennustarkastaja Päivi Salminen, asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, Lappeenrannan Yritystila Oy:n Timo Hämäläinen sekä ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen ja kaupungin lakimies Johanna Alatalo.

Paikan päällä osallistuville on tarjolla kahvit alkaen 12.30. Ohjelma alkaa klo 13.00.

OHJELMA

 • Toimialakatsaus: Rakentaminen
  Jukka Lempiäinen, aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT Ry
   
 • Kasvun kaupunki? Katsaus kaupunkistrategiaan
  Pasi Leimi, Lappeenrannan kaupungin Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja
   
 • Suunnittelutalkoot 2020 – valitut toimenpiteet ja tulokset. Teemana keskustarakentaminen
  Maarit Pimiä, kaupungin arkkitehti.
   
 • Teollisuuden näkemyksiä ja kokemuksia tilatarpeisiin vastaamisesta
  • Heikki Kupias, Flowrox Oy
  • Hannu Perälä, Refinec Oy
  • Lasse Kurronen, Laitex Oy
    
 • Rakennusteollisuuden näkemyksiä tilatarpeiden täyttämiseksi
  • Jari Salonen, Efika Oy
  • Aki Bräysy, Rakennusliike Evälahti Oy
  • Seppo Tokkola, Varte Lappeenranta Oy
    
 • Miten kaupunki vastaa tilatarpeisiin
  • Yritystilat Timo Hämäläinen, Lappeenrannan Yritystilat Oy
  • Tontit: Kimmo Lehtonen, Lappeenrannan kaupunki
  • Tulevaisuuden teollisuuden rakennuspaikat: Matti Veijovuori, Lappeenrannan kaupunki
    
 • Miten vastaamme yhdessä yritysten tilatarpeisiin jatkossa paremmin?
  Keskustelua noin 30 minuuttia.

Keskustelun pohjalta pohditaan kaupungin lupaukset vuodelle 2022.

Ilmoittautumislinkki: https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/SuunnittelutalkootRakennusalanToimijoille2112021/