Yhdistämme digiosaajat toisiinsa – tule mukaan keskustelemaan striimipalveluiden kehittämisestä pe 9.4. klo 13 – 14 TEAMS

-

Tuotatko tai tarvitsetko striimipalveluita? Jos vastasitko kyllä, tämä tilaisuus on juuri sinulle.

Pienyrittäjien aamukahveilla 31.3. nousi esille tarve paikallisille striimipalveluille erityisesti koronasuosituksien ja -rajoitusten ollessa voimassa.

Tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa yrittäjien tarpeita ja palvelutarjontaa striimien toteuttamiseksi. Tilaisuudessa pohditaan myös kaupungin roolia tässä. Lisäksi keskusteluissa mukana Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalvelut.

Alla TEAMS-linkki tilaisuuteen.

 

____________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja | Kokousasetukset

____________________________________________________________________________

 

Jos sinulla on ongelmia liittyä kokoukseen napauttamalla yllä olevaa  ”Liity kokoukseen napauttamalla tätä”, kokeile kopioimalla alla oleva linkki selaimeesi.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWUwYmEyNmMtOWYyMi00NWY2LWIyMGEtOWVmZWNmOTU2MDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe848ef3-49b8-4784-b930-33a7dd2e9a29%22%2c%22Oid%22%3a%229f3af99f-b3ea-4af5-9520-fc2ed8a2b659%22%7d


Lisätietoja:

Eeva Pihlajaniemi
Yrityspalvelupäällikkö
Lappeenrannan kaupunki / Wirma yrityspalvelut
p. 0440 523 056
eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi
www.wirma.fi

 

 ” Yrittäjä ole yhteydessä, ollaan täällä sinua varten."