Saimaan Työtarvike Oy

Paikallinen palveleva - Saimaan Työtarvike Oy

Saimaan Työtarvike Oy:n yrittäjät Riku Rissanen (kuvassa vasemmalla) ja Arttu Ikäheimo (kuvassa oikealla) aloittivat yhteisen yritystoiminnan noin 2,5 vuotta sitten Lappeenrannan Family Centerin liiketiloissa. Yritystoiminnan aloittaminen koronapandemian keskellä oli hieman haastavaa, mutta haasteista on selvitty varsin ansiokkaasti. Haasteiden kohtaaminen ja niiden selättäminen on kasvattanut muutosjoustavuutta ja kehittänyt uusia toimintatapoja niistä selviytymiseen.

”Tarvitsetpa työhanskoja, pultteja, työkaluja tai vaikka puskutraktoreita tai kristallikruunuja - me hankimme ja toimitamme ne sinulle nopeasti ja kilpailukykyiseen hintaan.” - saimaantyotarvike.fi

Syntyminen yrittäjäsukuun

Saimaan Työtarvike Oy:n yrittäjä Riku Rissanen on ollut jo ”melkein syntymästään asti” yrittäjä, kokemusta alalta on kertynyt jo 1990-luvusta saakka. Yrittäjäsukuun syntyminen on vaikuttanut siihen, että oman yrityksen perustaminen tuntui melko luontevalta päätökseltä. Päätös ryhtyä yrittäjäksi syntyi intohimosta päättää itse asioista ja vapaudesta saada työskennellä oman työrytmin mukaisesti. Mukaan yritystoimintaan Rissanen pyysi aikaisemmilta ajoilta jo tutun työkollegan Arttu Ikäheimon. Yrityksen perustaminen yhdessä Artun kanssa oli helppoa, ja hakemusten teko sekä muiden tarvittavien dokumenttien tekeminen eteni sujuvasti. Sujuvuutta edisti sekä Rissasen aikaisempi kokemus yrittäjyydestä, että ympärillä olevan hyvän tukiverkoston apu. Vahva yhdessä tekemisen tahto on mahdollistanut yhtiön kannattavan toiminnan haastavista ajoista aina tähän hetkeen.


Yrittäjyyden ja yksityiselämän tasapainottaminen

Vaikka nykyinen maailmantilanne luo epävarmuutta yritystoiminnalle ja yrittäjyys on välillä tuntunut haastavaltakin, niin Rissanen ei koe elämäänsä erityisen stressaavana. Sisäinen intohimo yritystoimintaan sekä rajanveto työn ja vapaa-ajan välillä auttavat luomaan stressitöntä arkea."En koe, että tekisin edes töitä." - Rissanen kommentoi. Oman rauhallisen ajan aikatauluttaminen päivään on ollut hyödyllinen tapa edesauttaa työn sekä vapaa-ajan tasapainottelua.

 

Yhteistyöstä voimaa ja oma kilpailuvaltti

Epävarmassa maailmantilanteessa yhteistyön merkitys kasvaa kasvamistaan. Nykyinen maailmantilanne tulee jatkossakin luomaan epävarmuutta ja esimerkiksi pitkän aikavälin suunnitelmia on haastavaa tehdä. Tulevaisuuden suunnitelmien suhteen Saimaan Työtarvike toimiikin joustavasti, seuraten nykyistä maailmantilannetta ja reagoimalla erilaisiin muutoksiin. Yrityksen menestystekijöistä Rissanen mainitsee työntekijät sekä hyvät asiakassuhteet. 

Kilpailijoihin verrattuna Saimaan Työtarvike kokee oman yrityksen eduiksi sen, että he voivat käydä asiakkaidensa luona usein ja palvella asiakkaita henkilökohtaisemmin kuin suuret yritykset. Asiakkaiden henkilökohtainen palvelu on otettu keskiöön yritystoiminnassa ja paikallisuutta korostetaan juuri esimerkiksi sillä, että tuotteet pystytään toimittamaan edullisesti asiakkaan ovelle asti. Hintataso säilyy kohdennetusta palvelusta huolimatta hyvin kilpailukykyisenä.

Verkostojen ja yhteistyön tärkeyttä Rissanen korostaa vahvasti. Aina löytyy joku numero, jolle voi tarvittaessa soittaa kun tarvitsee apua, Rissanen kommentoi. Avun pyytäminen ei ole heikkous eikä kaikkea tarvitse todellakaan tehdä itse. On rohkeampaa ottaa yhteyttä ja kysyä apua, kuin olla kysymättä. Verkostojen tärkeys on olennaista ottaa huomioon yritystoiminnassa, ja esimerkiksi erilaisiin yritystapahtumiin osallistuminen on yksi hyvä tapa luoda uusia verkostoja sekä vahvistaa vanhoja luotuja yhteyksiä. Rissanen itse osallistuu ahkerasti erilaisiin yritystapahtumiin aina kun aikataulu sen sallii.
 

Yritys ja sen asiakkaat 

Saimaan Työtarvike Oy on rauta- rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa, jonka kivijalkaliike toimii Lappeenrannan Family Centerissä. Siellä he jakavat toimitilan Saimaan Työpalvelun kanssa. Yhteistyö kahden yrityksen välillä on tiivistä ja jopa yhteisiä tapahtumiakin järjestetään aika ajoin. Ystävyys Saimaan Työpalvelun kanssa on auttanut yritystoiminnan sujuvuuteen ja synergioiden seurauksena on saavutettu myös kustannussäästöjä. Win-win-tilanne molemmille toimijoille.

Saimaan Työtarvikkeen asiakaskunta on laaja. Paikallisten rakennusliikkeiden ja yritysten lisäksi asiakaskuntaan kuuluu myös paljon yksityisasiakkaita. Rissanen kertoo, kuinka asiakkaat soittavat aina tarpeen ilmaannuttua - hänelle tulee noin 60 puhelua päivässä. Hyvä tavoitettavuus puhelimitse on ollut yksi keino varmistaa asiakaskokemuksen henkilökohtaisuus sekä hyvä asiakaspalvelun laatu.
 

Rohkeasti yrittäjäksi!

Lopuksi Rissanen kannustaa kaikkia aloittavia yrittäjiä sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä ottamaan se ensimmäinen rohkea askel oman yritystoiminnan perustamiseen. Lisäksi Rissanen kehottaa ottamaan yhteyttä paikallista yrityspalvelua tarjoaviin asiantuntijoihin, esimerkiksi Wirma yrityspalveluihin.  Jos yrittäjyys on itselleen aivan uutta tai jos yrityksen perustaminen on edes vähänkään harkinnassa, niin silloin on hyvä kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Rissanen on itse hyödyntänyt Wirman maksuttomia palveluita sekä ELY:n kehittämispalveluita, ja on kokenut asiantuntijoiden avun olleen hyödyllistä yritystoimintansa kannalta. 
 


Tutustu Saimaan Työtarvikkeen sosiaalisen median kanavoihin:

Nettisivut

Facebook

Tilaa uutiskirje

Vinkkaamme Wirman kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä Lappeenrannan seudun hyödyllisistä koulutuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista teemoista.

Tutustu Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden tieto- ja rekisteriselosteeseen tästä ja evästekäytäntöihin tästä.