Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Ajankohtaista » Lappeenrannan kaupungin yritysneuvonnan kautta syntyi uusia yrityksiä viime vuonna aiempaa enemmän

Lappeenrannan kaupungin yritysneuvonnan kautta syntyi uusia yrityksiä viime vuonna aiempaa enemmän

 

Aloittavat yrittäjät ovat löytäneet Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut yhä paremmin. Vuonna 2018 yritysneuvonnan kautta syntyi uusia yrityksiä alueelle 94 kappaletta. Tämä on 15 kappaletta enemmän vuoteen 2017 verrattuna. Starttirahalausuntojen määrä, jossa yrittäjien liiketoimintasuunnitelmia analysoidaan markkinatilanteeseen peilaten, kasvoi myös 30:sta 44:ään.

Ulkomaalaisten asiakkaiden osuus kaikista neuvonnassa käyneistä yrittäjäkandidaateista oli vuonna 2018 noin 20 prosenttia. Suurin osa heistä oli venäläistaustaisia. Sivutoiminen yrittäjyys sekä laskutuspalvelujen kautta tehty yrittäjämäinen työskentely ovat nostaneet suosiotaan. Viime vuonna lähes 500 henkilöä sai tietoa yrittäjyydestä Wirman järjestämissä tapahtumissa, kertoo yritysneuvoja Pirjo Kuuluvainen

− Neuvonnan tärkeimpiä tehtäviä on auttaa yrittäjiä alkuvaiheen suunnittelusta kestävän ja kannattavan liiketoiminnan tielle sekä löytää heille hyödylliset verkostot. Myös sivutoiminen yrittäjyys on monelle aloittavalle yrittäjälle hyvä tapa kokeilla liikeideaa ja arvioida onko tuotteelle tai palvelulle riittävästi kysyntää.

Kokonaan uutena palveluna vuonna 2018 mukaan tullut hankinta-asiamiehen palvelut on saanut hyvän vastaanoton yrittäjiltä. Lappeenrannan kaupunki ostaakin noin 60 prosenttia julkisista hankinnoista paikallisesti. Lisäksi Wirma yrityspalvelujen piiriin palkattu työllisyyskoordinaattori on erityisesti nuorten työllisyyden asialla ja liikkuu tiiviisti yritysrajapinnassa.

Lappeenrannan kaupunki on rakentamassa kumppanuusmallia kaupungin elinvoiman kehittämiseksi yhdessä alueen yritysten kanssa. Kaupungin tavoitteena on palvella yrityksiä entistä paremmin ja luoda synergiaetuja tarjoava toimintamalli, jossa yritysten tarpeisiin reagoidaan nopeasti. Ensimmäinen kumppanuustilaisuus pidetään torstaina 9.5. kello 16.30 alkaen Upseerikerholla.

Uusien yritysten vaikutus alueelle merkittävää työllisyyden ja verotuksen kannalta

Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut kuuluu Suomen Uusyrityskeskukset yhdistykseen. Yhdistyksen teettämän valtakunnallisen selvityksen mukaan uuteen yritykseen syntyy keskimäärin noin 1,3 työpaikkaa. Yrittäjän tai työntekijän keskimääräisen ansiotulon ollessa 25 000 euroa kuntaveron osuus erilaisten vähennysten jälkeen on 9,4 prosenttia. Näihin lukuihin perustuen kunnalle kertyy ansioista verotuloja 2 350 euroa vuodessa per uusi yritys. Uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä vähintään 80 prosenttia toimii vielä viiden vuoden kuluttua. Myös työntekijämäärä kasvaa keskimäärin 2,6 henkilötyövuoteen. Wirma yrityspalveluiden kautta perustettujen yritysten työllisyysvaikutus vuonna 2018 on arviolta noin 122 henkilötyövuotta.

Yksistään viime vuonna aloittaneiden yrittäjien ja työntekijöiden ansiotulosta saatu kunnallisverokertymä asettunee noin 290 000 euron tietämille kuluvan vuoden loppuun mennessä. Viiden vuoden aikana lukema kasvaa 1,15 miljoonaan euroon. Mikäli samat yritykset toimivat 10 vuotta, saatu kunnallisvero on noin 2,3 miljoonaa euroa. Uusien yritysten taloudellinen vaikutus Lappeenrannan kaupungille ja koko alueelle on todellisuudessa vieläkin suurempi, sillä yllä mainitussa laskentamallissa ei huomioida esimerkiksi osakeyhtiöiden maksamaa yhteisöveroa tai toimivien yritysten kehittämistoimenpiteiden vaikutusta verotuloihin ja liikevaihdon kasvuun.

Työllisyysvaikutusta tulee myös palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyvän henkilön tilalle palkatusta henkilöstä ja työttömän henkilön kustannusten muutoksesta yrittäjäksi siirryttäessä.

Yli kaksi kolmasosaa asiakasyrityksistä hyödyntää Wirman palveluja yrityksen perustamisen jälkeen. Uusia asiakkaita hakeutui neuvontaan viime vuonna 338 ja Lappeenrantaan sijoittui neljä muualta tullutta yritystä.

Lappeenrantaan perustettiin viime vuonna kaikkiaan noin 300 uutta yritystä eli runsaat 200 yritystä aloitti toiminnan ilman yrityspalvelujen tukea. Kokonaisuutena Lappeenrantaan perustettujen yritysten määrä näin ollen laski hieman vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2019 ensimmäinen neljännes (tammi-maalis) on ollut alueella edellistä vuotta hieman alhaisempi. Tilanne on lähes sama myös muissa Etelä-Karjalan kunnissa ja heijastelee koko maan trendiä. Yritysten perustamiseen vaikuttavat oleellisesti työmarkkinatilanne sekä yleinen taloudellinen tilanne. Jokainen uusi yritys on kuitenkin alueen kehittymisen kannalta tärkeä, kertoo yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi.

− Yhteenvetona voidaan edelleen vahvistaa käsitystä siitä, että koosta riippumatta jokainen yritys alueellamme on tärkeä. Kuntien panostus yrittäjyyteen sekä yrittäjämyönteisen ilmapiirin luomiseen on sijoitus, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. 

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Yrityspalvelupäällikkö

Eeva Pihlajaniemi

p. 044 052 3056, eeva.pihlajaniemi(at)lappeenranta.fi Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut on osa valtakunnallista, laatusertifioitua Suomen Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestöä.