Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Ajankohtaista » Lappeenrannan lentoliikenteen taloudelliset vaikutukset seudulle

Lappeenrannan lentoliikenteen taloudelliset vaikutukset seudulle

Mc-Info Oy:n tutkimuksen mukaan Lappeenrannan lentokentän merkitys alueen imagolle ja matkailulle koetaan tärkeäksi. 400 000 vuosittaisilla matkustajamäärillä lentoliikenne tuottaisi seudulle yli miljoonan euron kunnallisverotulot sekä työllistäisi 150 henkilöä. Elinkeinoelämän edustajat toivovat lentokentän pitkäjänteistä kehittämistä.

Wirma Lappeenranta Oy teetti tutkimuksen, jonka päätavoitteena oli selvittää lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä-Karjalassa oletetussa tilanteessa, jossa Lappeenrannan kentällä on vuosittain 400 000 matkustajaa. Tämän lisäksi selvitettiin nykyisten matkustajien profiileja, kehittämistoiveita lentokentän palveluihin ja reitteihin liittyen. Yritys- ja avainhenkilöhaastattelujen avulla kartoitettiin näkemyksiä lentokentän tärkeydestä oman liiketoiminnan ja alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta sekä odotuksia lentoliikenteen kehittämiseen.

Tutkimus tehtiin haastattelemalla 172 lentoliikennematkustajaa Lappeenrannan kentällä, 131 yrityksen verkkokyselyllä sekä syvähaastattelemalla kymmentä alueen avainhenkilöä maaliskuun aikana. Tutkimuksen toteutti lappeenrantalainen Mc-Info Oy.

Lentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia selvitettiin ns. Pohjoismaista mallia hyödyntäen. Tutkimuksen perusteella jokainen lentomatkustaja käyttää keskimäärin 155 euroa alueella. Tilanteessa, jossa Lappeenrannan lentoaseman matkustajamäärä on 400.000 vuodessa, lentomatkailu tuottaa Etelä-Karjalaan matkailutuloa yhteensä noin 21,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi lentoliikenne aikaansaa yhteensä noin 5,7 miljoonan euron palkkatulovaikutuksen sekä reilun miljoonan euron verotulovaikutuksen kuntien verotuloihin. Lentomatkustajien työllisyysvaikutus olisi yhteensä noin 150 henkilötyövuotta.

Avainhenkilöiden teemahaastatteluissa tuli esille, että elinkeinoelämän kannalta on tärkeää säilyttää lehtoyhteydet, jotka palvelevat sekä turismia että liikematkailua. Liikematkailun kannalta yhteydet jatkolennoille ovat usein ratkaisevia. Toimiva kansainvälinen lentokenttä tukee mielikuvaa menestyvästä ja kasvavasta maakunnasta. Mc-Infon edustaja Ville Klem kertoo, että useimpien haasteltavien mielestä Lappeenrannan lentokentälle pitäisi löytää nykyistä vapaamuotoisempia ja joustavampia toimintatapoja sekä pitkäkestoinen ja vakaa toimintamalli. ”Arvio 400.000 vuosittaisesta matkustajasta koettiin realistiseksi. Määrän saavuttaminen edellyttää merkittäviä kehittämistoimia lentokentän palveluissa ja toiminnan organisoinnissa”, hän jatkaa.

Kolme neljäsosaa matkustajista ilmoitti lentoreitin edullisen hinnan syyksi matkustaa Lappeenrannan lentoaseman kautta. Yli 90 % matkustajista arvioi, että he käyttäisivät Lappeenrannan lentokenttää useammin, jos kentältä olisi enemmän lentoja. Peräti 98 % lentomatkustajista kertoi olevansa tyytyväisiä Lappeenrannan lentoaseman toimintaan ja palveluihin. Erittäin tyytyväisten osuus oli 58 %. Haastatelluista noin neljännes oli suomalaisia.

Sekä lentomatkustajat että yritysvastaajat haluaisivat lentää Lappeenrannan lentokentältä erityisesti Euroopan suurimpiin maihin ja kaupunkeihin. Yleisimmin kohteiksi mainittiin Espanja, Ranska ja Italia sekä kaupungeista Pariisi ja Lontoo. Kolme neljäsosaa yritysvastaajista pitää Lappeenrannan toimivaa lentokenttää tärkeänä Etelä-Karjalan imagon ja vetovoiman kannalta. Yrityksen oman liiketoiminnan kannalta tärkeänä lentokenttää pitää kuitenkin reilu viidennes yritysvastaajista.

Wirman toimitusjohtaja Markus Lankinen pitää tehtyä selvitystä kiinnostavana. ”Lentoliikenteen vaikuttavuudesta on ollut paljon epätietoisuutta. Nyt tehty tutkimus tuo faktaa lentoliikenteen merkityksestä alueelle”.

Lisätietoja Markus Lankinen, toimitusjohtaja, 040 701 7328

Lue raportti tästä.