Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Mitä me teemme?

Mitä me teemme?

Tarjoamme paikallisille yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville perustamis- ja yritysneuvontapalveluita sekä sijoittumispalveluita henkilökohtaisena neuvontana, puhelimitse sekä sähköisesti asiakkaan tarpeesta riippuen. Palvelut keskittyvät asiakkaan ongelman kartoittamiseen, alkuneuvontaan ja sopivimman palvelun tuottajan tai asiantuntijan tunnistamiseen sekä asiakkaan verkottamiseen.

Aloittavien yritysten neuvonnassa tavoitteena on, että Lappeenrannan alueelle syntyy uutta elinvoimaista yritystoimintaa ja sen kautta uusia työpaikkoja. Palveluun kuuluu keskustelu liikeidean toteutuskelpoisuudesta ja neuvontaa liiketoimintasuunnitelman laadintaan liittyen. Wirma tuottaa myös asiantuntijalausuntoja rahoitusta myöntäville viranomaisille.

Toiminnassa oleville yrityksille annamme neuvontaa ja tukea, etsimme tietoa tarpeesta riippuen. Yrittäjä voi tarvita esim. neuvontaa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen, kehittämishankkeen käynnistämiseen, rahoitukseen, ongelmatilanteeseen, sukupolven- tai omistajanvaihdokseen, toimitila-asioihin tai vaikka viranomaisyhteistyöhön liittyen. Wirma vastaa alueen osaamispohjaisten yritysten aktivoinnista, esihautomo- ja hautomotoiminnasta, jotka toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kohderyhmänä ovat yrittäjäksi aikovat ja olemassa olevat yrittäjät. Toiminnan tavoitteena on saada alueelle uutta osaamispohjaista liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Järjestelmällisen aktivointityön avulla pyritään löytämään uusia osaamispohjaisia ja kasvuun tähtääviä liiketoiminta-aihioita, joiden kehittämistä yritystoiminnaksi jatketaan esihautomossa ja kasvuyritystoiminnaksi hautomossa.

Suoran yritysasiakasneuvonnan lisäksi teemme myös seudullista kehittämistyötä sekä sijoittumistyötä. Sijoittumispalveluiden tavoitteena on uusien yritysten sijoittuminen ja uusien työpaikkojen syntyminen Lappeenrannan seudulle. Alueelle sijoittuminen pyritään tekemään yrityksille mahdollisimman houkuttelevaksi.  Sijoittuvaa yritystä autetaan tarpeiden mukaisesti, esim. etsimällä sopivia toimitilavaihtoehtoja, kartoittamalla paikallisia kumppaneita, tunnistamalla potentiaalisia asiakkaita alueelta sekä sparraamalla toiminnan laajentamiseen ja sijoittumiseen liittyvän suunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa. Wirman sijoittumistiimi tekee aktiivista sijaintipaikkamarkkinointia etsimällä yrityksiä, jotka voisivat joko laajentaa tai siirtää toimintaansa Lappeenrannan seudulle.

Osallistumme myös aktiivisesti nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja -koulutukseen alueen oppilaitoksissa. Yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyviä luentoja ja oppitunteja pidetään niin peruskoulun yläasteen oppilaille kuin opistoasteen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille.