Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Verkostot ja yhteistyökumppanit

Verkostot ja yhteistyökumppanit

Wirma on mukana useissa verkostoissa, joiden kautta saamme alueelle resursseja, tietoa, koulutusta, verkostoja ja edistettyä seudulle ja yrityksille tärkeitä asioita.

EBN – verkostosta tietoa ja kumppaneita

Wirma on jäsenenä eurooppalaisessa business- ja innovaatiokeskusten yhteenliittymässä (European Business Incubator EBN), johon kuuluu kaikkiaan noin 250 innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä tukevaa jäsenorganisaatiota Euroopasta, Aasiasta ja Venäjältä. Jäseninä on eurooppalaisia, aasialaisia sekä venäläisiä kehitysyhtiötä, innovaatiokeskuksia, yrityshautomoita ja muita tukiorganisaatioita. Verkostoon kuuluu myös jäseniä, jotka tukevat yritysten ja innovatiivisten start-up –yritysten kasvua.

Jäsenyyden avulla Wirman vahvistaa Lappeenrannan kansainvälisiä verkostoja Euroopassa ja saa tietoa yrityshankkeista. Wirma osallistuu myös EBN:n välityksellä eurooppalaisia rahoituskanavia hyödyntäviin hankkeisiin.Verkosto järjestää myös tapahtumia ja edistää parhaiden toimintatapojen leviämistä jäsenten kesken. Wirman konkreettinen toiminta tapahtuu mm. EBN –innovaatioverkoston työryhmien kautta. Wirma toimii Green Economy –ryhmän puheenjohtajana.

EBN-jäsenyyden hyödyt yrityksille ja seudulle:

 • Lappeenranta Green for Real -brändin tunnettuuden lisääntyminen
 • kansainvälisen verkoston laajentuminen
 • vihreän talouden ratkaisujen parissa toimivien yritysten vientimarkkinoille pääsyn edistäminen
 • eurooppalaisen hankerahoituksen saaminen alueelle
 • kansainvälisten rahoituslähteiden parempi hyödyntäminen
 • tietoa kansainvälisistä yrityshankkeista, joihin paikalliset yritykset voivat myös osallistua

Lue EBN|EU|BIC Impact 2016 -raportti.

EKMET - Etelä-Karjalan metallialan yritysten yhteistyöryhmä

Wirma Lappeenrannan koordinoima Etelä-Karjalan metallialan yritysten  yhteinen markkinointi- ja yhteistyöryhmä EKMET on toiminut jo 15 vuoden ajan. EKMETiläiset tapaavat toisiaan säännöllisesti, osallistuvat yhdessä kehittämishankkeisiin ja markkinoivat osaamistaan yhdessä mm. vuosittain järjestettävillä Tampereen Alihankintamessuilla. Verkoston avulla myös pienet yritykset pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin tarjoamalla kokonaisuuksia yhdessä.

Lue lisää EKMETistä täällä.

Kaakon ELO-verkosto

Wirma Lappeenranta kuuluu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyöryhmään, joka koordinoi Kaakkois-Suomen elinikäisen ohjauksen verkostotyötä. Työn pitkän aikavälin tavoitteina ovat hyvinvoinnin lisääminen, osaavan työvoiman varmistaminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen Kaakkois-Suomessa.. Ryhmä toimii tiedonvälitys- ja keskustelufoorumina sekä toimii yhteistyötahona valtakunnalliseen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmään kuuluvat ELY-keskus, TE-palvelut, aluehallintovirasto, oppilaitokset, maakuntien liitot, elinkeinoyhtiöt, kunnat, Akava, SAK, STTK ja EK. 

Wirmalaiset osallistuvat verkoston koulutuksiin ja kokouksiin, joissa kuulemme ja käsittelemme ajankohtaisia asioita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin liittyen. Järjestämme yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa yrittäjyyttä edistäviä tilaisuuksia. Saamme ja välitämme tietoa monipuolisesti niin Kaakkois-Suomen kuin valtakunnallisistakin palveluista

Verkoston tuomat edut yrityksille ja seudulle:

 • julkisten toimijoiden palvelujen tuominen yritysten tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi entistä paremmin
 • tilaisuuksissa tuodaan esille yrittäjille ajankohtaisia teemoja esim. sukupolven vaihdokset, yrittäjien jaksaminen
 • yritysten ja julkisten toimijoiden verkottuminen ja yhteistyö lisääntyvät
 • yrityskentän viestien vieminen verkostoon ja jatkokehitettäväksi

Green Energy Showroom  - Ekotekoja ja uutta liiketoimintaa

Green Energy Showroom (GES) Wirman koordinoima energia- ja ympäristöalan yritysverkosto, jonka jäseniä yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista. Verkosto lisää samanhenkisten mutta toisiaan täydentävien yritysten verkostoitumista, kehittää ekologisempaa Lappeenrantaa, esittelee alueen huipputeknologiakohteita ja –osaamista. Verkoston jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös kaupungin hankintojen kehittämiseen yritystoiminnan näkökulmasta.

Verkosto toimii ensisijaisesti Etelä-Karjalan alueella, mutta myös muualla toimivat yritykset voivat kuulua verkostoon.

Tervetuloa mukaan jos olet kiinnostunut

 • T&K yhteistyöstä
 • markkinoinnista ja medianäkyvyydestä
 • liiketoiminnan pitkäjänteisestä kasvattamisesta

Lue lisää: www.greenenergyshowroom.fi