Metalreality Network logo

Metalreality Network

Metalreality Network on Etelä-Karjalassa vuonna 2020 toimintaansa aloittanut yrityslähtöinen yhteistyöverkosto. Verkosto keskittyy pääasiassa metalliteollisuuden toimialaan, mutta se on avoin myös toimialan ulkopuolisille toimijoille. Verkoston jäseninä ovat Etelä-Karjalassa toimivia metallialan ja siihen liittyvien toimialojen yrityksiä sekä paikallisia oppilaitoksia.

Mikä on Metalreality?

Yrityksille tekijöitä ja osaajille töitä. Eteläkarjalainen metalliosaaminen tunnetuksi. Osaamista ja toimintaa kehittämällä lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdessä luomme uuden metallitodellisuuden. Metalreality Network.

Mihin pyrimme?

Vuonna 2026 Metalreality Network on jäsentensä näköinen, kaikille eteläkarjalaisille yrityksille, oppilaitoksille ja julkisille toimijoille avoin metallialan ympärille kasvanut verkosto. Se pysyy ajan hermolla ja toteuttaa jäsenten yhdessä sopimia konkreettisia toimenpiteitä luodakseen jäsenilleen lisäarvoa ja liiketoiminnallista hyötyä.

Verkostosta lisäarvoa jäsenilleen

 • Alueellisia ja valtakunnallisia kontakteja.
 • Alan näkyvyyttä ja nykyaikaista imagoa.
 • Uusia liiketoimintoja ja tuotekehityksen nopeuttamista.
 • Tietoa ja osaamista.
 • Referenssiarvoa.
 • Yhteishankkeita.

Verkoston pääteemat

1. Osaava työvoima
2. Osaamisen ja laadun nosto yrityksissä
3. Keskinäisen tunnettuuden lisääminen verkostoitumalla
4. Alihankinnat alueelta
5. Yhteishankinnat
6. Yhteistarjoukset

Verkoston jäsenet

Eltechnica Finland Oy
Flowrox Oy
Global Work
ITA Nordic Oy
Jotex Works Oy
Konepaja Facor Oy​
Laitex Oy
Metso Outotec
PrePipe Oy
Refinec Oy
Toplift Finland Oy
Viafin Industrial Service Astepa Oy​

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Lappeenrannan kaupunki, Wirma yrityspalvelut (koordinoi v. 2020-2022)
LUT-yliopisto
Saimaan ammattiopisto Sampo

Tapahtumat

Loka-marraskuu 2021, Metallialan yhteisrekrytointikampanja. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan yhteisrekrytointikampanjaan 30.6.2021 mennessä!

Lokakuu 2021, Laatujärjestelmän mukainen toiminta -webinaari

27.5.2021 klo 14 - 15.30 Verkostopalaveri 3/2021 (Teams-kokous).

25.3.2021 klo 14 - 15.30 Verkostopalaveri 2/2021 (Teams-kokous). 

Kiinnostuitko?

Lisätietoa verkostosta ja jäsenyydestä:
Boris Karandassov, projektipäällikkö,
Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut
puh. 040 612 9131
boris.karandassov@lappeenranta.fi


Metalliverkostosta elinvoimaa -hanke

Vuosina 2020-2022 Metalreality Networkia kehitetään Metalliverkostosta elinvoimaa –hankkeessa, jota koordinoi Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osuus on 118559,61 € ja valtion osuus on 163725,19 €.

Hankkeen päätavoite

Luoda Etelä-Karjalan metalliyritysten keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi ja metallialan tunnettuuden lisäämiseksi alueelle yrityslähtöisesti toimiva yhteistyöverkosto.

Hankkeen alatavoitteet

 1. Verkoston konseptointi, kokoaminen ja käynnistäminen
 2. Tiedonvälityksen lisääminen ja uusien liiketoimintayhteyksien luominen alustaa hyödyntämällä
 3. Metallialan ja alalla toimivien yritysten tunnettavuuden lisääminen
 4. Yhteistyön tiivistäminen yhteisillä tilaisuuksilla, toimijoiden tutuksi tuleminen toisilleen
 5. Pysyvä verkostomainen toimintamalli alueen metallialan yrityksille.

Hankkeen kohderyhmät

Alueella toimivat metalliyritykset. Verkosto on kaikille avoin, myös toimialarajojen ulkopuolelle, mutta keskittyy pääasiassa metalliteollisuuden toimialalle. Välilliset kohderyhmät ovat alan tulevaisuuden opiskelijat sekä paikalliset teollisuuden alihankkijat.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

6.4.2021, wirma.fi: Metalreality Networkin kuulumiset

4.12.2020, wirma.fi: Boris Karandassov käynnistämään Etelä-Karjalan metalliverkostoa.

2.10.2020, kaakonkantri.fi: Metalliyritykset yhteiseen verkostoon Etelä-Karjalassa.

2.10.2020, wirma.fi: Metalliyritykset yhteiseen verkostoon Etelä-Karjalassa. Metalliverkostosta elinvoimaa.


Seuraavassa kuvassa ovat rahoittajien logot: 1) EU-lippu ja teksti "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin", 2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo, 3) Maaseutuverkoston logo ja teksti "Maaseutu 2020".