Metalreality Network logo

Metalreality Network

Metalreality Network on Etelä-Karjalassa vuonna 2020 toimintaansa aloittanut yrityslähtöinen yhteistyöverkosto. Verkosto keskittyy pääasiassa metalliteollisuuden toimialaan, mutta se on avoin myös toimialan ulkopuolisille toimijoille. Verkoston jäseninä ovat Etelä-Karjalassa toimivia metallialan ja siihen liittyvien toimialojen yrityksiä sekä paikallisia oppilaitoksia.

Mikä on Metalreality?

Yrityksille tekijöitä ja osaajille töitä. Eteläkarjalainen metalliosaaminen tunnetuksi. Osaamista ja toimintaa kehittämällä lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdessä luomme uuden metallitodellisuuden. Metalreality Network.

Mihin pyrimme?

Vuonna 2026 Metalreality Network on jäsentensä näköinen, kaikille eteläkarjalaisille yrityksille, oppilaitoksille ja julkisille toimijoille avoin metallialan ympärille kasvanut verkosto. Se pysyy ajan hermolla ja toteuttaa jäsenten yhdessä sopimia konkreettisia toimenpiteitä luodakseen jäsenilleen lisäarvoa ja liiketoiminnallista hyötyä.

Verkostosta lisäarvoa jäsenilleen

 • Alueellisia ja valtakunnallisia kontakteja.
 • Alan näkyvyyttä ja nykyaikaista imagoa.
 • Uusia liiketoimintoja ja tuotekehityksen nopeuttamista.
 • Tietoa ja osaamista.
 • Referenssiarvoa.
 • Yhteishankkeita.

Verkoston pääteemat ja toimenpiteet

1. Osaava työvoima

 • Nykyaikaisen metallialan monipuolisten työmahdollisuuksien esittely. 
 • Osaavan työvoiman riittämisen varmistaminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
 • Resurssien vuokrausta yritysten välillä ja siihen liittyvät sopimuspohjat ja työkalut yritysten käyttöön.
 • Yhteisrekrytointi

2. Osaamisen ja laadun nosto yrityksissä

 • Yritysten henkilöstön ja johdon osaamisen päivitys yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
 • Metallien 3D-tulostuksen mahdollisuudet

3. Keskinäisen tunnettuuden lisääminen verkostoitumalla

 • Verkostopalaverit
 • Digitaalisen yhteistyöalustan pilotointi yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi.

4. Alihankinnat alueelta

 • Yritysten osaamisprofiilit
 • Sopimuspohjat
 • Alihankkijaksi toiminnan kehittämisen avulla 

5. Yhteishankinnat

6. Yhteistarjoukset

Tapahtumat

25.3.2021 klo 14 - 15.30 Verkostopalaveri 2/2021 (Teams-kokous). 

Kiinnostuitko?

Lisätietoa verkostosta ja jäsenyydestä:
Boris Karandassov, projektipäällikkö,
Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut
puh. 040 612 9131
boris.karandassov@lappeenranta.fi

Metalliverkostosta elinvoimaa -hanke

Vuosina 2020-2022 Metalreality Networkia kehitetään Metalliverkostosta elinvoimaa –hankkeessa, jota koordinoi Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osuus on 118559,61 € ja valtion osuus on 163725,19 €.

Hankkeen päätavoite

Luoda Etelä-Karjalan metalliyritysten keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi ja metallialan tunnettuuden lisäämiseksi alueelle yrityslähtöisesti toimiva yhteistyöverkosto.

Hankkeen alatavoitteet

 1. Verkoston konseptointi, kokoaminen ja käynnistäminen
 2. Tiedonvälityksen lisääminen ja uusien liiketoimintayhteyksien luominen alustaa hyödyntämällä
 3. Metallialan ja alalla toimivien yritysten tunnettavuuden lisääminen
 4. Yhteistyön tiivistäminen yhteisillä tilaisuuksilla, toimijoiden tutuksi tuleminen toisilleen
 5. Pysyvä verkostomainen toimintamalli alueen metallialan yrityksille.

Hankkeen kohderyhmät

Alueella toimivat metalliyritykset. Verkosto on kaikille avoin, myös toimialarajojen ulkopuolelle, mutta keskittyy pääasiassa metalliteollisuuden toimialalle. Välilliset kohderyhmät ovat alan tulevaisuuden opiskelijat sekä paikalliset teollisuuden alihankkijat.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

4.12.2020, wirma.fi: Boris Karandassov käynnistämään Etelä-Karjalan metalliverkostoa.

2.10.2020, kaakonkantri.fi: Metalliyritykset yhteiseen verkostoon Etelä-Karjalassa.

2.10.2020, wirma.fi: Metalliyritykset yhteiseen verkostoon Etelä-Karjalassa. Metalliverkostosta elinvoimaa.

6.4.2021, wirma.fi: Metalreality Networkin kuulumiset


Seuraavassa kuvassa ovat rahoittajien logot: 1) EU-lippu ja teksti "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin", 2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo, 3) Maaseutuverkoston logo ja teksti "Maaseutu 2020".